KVALITETA

Sveučilište VERN'

Rezultati studentske ankete i evaluacije nastave

Rezultati redovite semestralne ankete kojoj studenti pristupaju krajem svakog semestra te ocjenjuju nastavu i nastavnike u kategorijama: pristup nastavnika nastavi i predmetu, odnos nastavnika prema studentima, izvedba nastave te obilježja predmeta i dalje pokazuju kontinuirano visoku razinu zadovoljstva VERN’ovih studenata ovim segmentima u svom akademskom životu.

Anketa je provedena po završetku ljetnog semestra ak. god. 2017./2018., a prosječna ocjena za sve četiri evaluirane kategorije iznosi 4,57.

Rezultati studentske ankete na VERN’u su važan izvor informacija o tome kako studenti doživljavaju nastavu, nastavnike, predmete i programe, te služe kao poticaj za još bolji rad sa studentima u narednom razdoblju, a redovito se prezentiraju Stručnom vijeću i glasnogovornicima studenata.

Rezultati ankete (ljetni semestar ak. god. 2017./2018.):

Prosječne ocjene: 4,61 4,60 4,50 4,19 4,57
Studij Pristup nastavi Odnos prema studentima Izvedba nastave Obilježje predmeta Ukupno
Ekonomija poduzetništva 4,72 4,69 4,60 4,23 4,67
Poslovna informatika 4,72 4,71 4,66 4,25 4,70
Turizam 4,61 4,60 4,49 4,17 4,56
Novinarstvo 4,63 4,63 4,59 4,27 4,62
Tehnički menadžment 4,47 4,40 4,39 4,02 4,42
Odnosi s javnošću i studij medija 4,67 4,68 4,52 4,24 4,62
Filmsko, televizijsko i multimedijsko oblikovanje 4,43 4,48 4,39 4,19 4,43
Poduzetnički menadžment 4,54 4,52 4,46 4,18 4,51
Upravljanje poslovnim komunikacijama 4,67 4,68 4,64 4,35 4,67
Računovodstvo i financije 4,40 4,42 4,18 3,94 4,33
Menadžment održivog razvoja turizma 4,54 4,50 4,41 4,09 4,48
IT menadžment 4,70 4,70 4,62 4,25 4,67
Upravljanje ljudskim potencijalima 4,83 4,76 4,57 4,27 4,72
Kvaliteta