KVALITETA

Sveučilište VERN'

Rezultati studentske ankete i evaluacije nastave

Rezultati redovite semestralne ankete kojoj studenti pristupaju krajem svakog semestra te ocjenjuju nastavu i nastavnike u kategorijama: pristup nastavnika nastavi i predmetu te odnos nastavnika prema studentima i dalje pokazuju kontinuirano visoku razinu zadovoljstva VERN’ovih studenata ovim segmentima u svom akademskom životu.  Zadržan je trend visokih ocjena nastave i nastavnika unatoč tome što je dio nastave izvođen u hibridnoj izvedbi uvjetovanoj pandemijom bolesti COVID-19.

Anketa je provedena po završetku zimskog semestra ak. god. 2021./2022., a prosječna ocjena za evaluirane kategorije iznosi 4,77.

Rezultati studentske ankete na VERN’u su važan izvor informacija o tome kako studenti doživljavaju nastavu, nastavnike, predmete i programe te služe kao poticaj za još bolji rad sa studentima u narednom razdoblju, a kontinuirano se prezentiraju Senatu i glasnogovornicima studenata na redovitim sastancima.

Rezultati ankete (zimski semestar ak. god. 2021./2022.):

Prosječna ocjena*: 4,77
Studij Ukupno*
Ekonomija poduzetništva 4,71
Poslovna informatika 4,75
Turizam 4,77
Novinarstvo 4,76
Tehnički menadžment 4,83
Odnosi s javnošću i studij medija 4,79
Filmsko, televizijsko i multimedijsko oblikovanje 4,75
Internet stvari 4,72
Transmedijska dramaturgija 4,86
Cyber komunikacije i znanost o mreži 4,80
Poduzetnički menadžment 4,71
Upravljanje poslovnim komunikacijama 4,78
Računovodstvo i financije 4,85
Menadžment održivog razvoja turizma 4,93
IT menadžment 4,77
Upravljanje ljudskim potencijalima 4,78
Filmska i televizijska režija i produkcija 4,57
* Prosječna ocjena svih evaluiranih kategorija u okviru studentske ankete.
Kvaliteta