KVALITETA

Sveučilište VERN'

Rezultati studentske ankete i evaluacije nastave

Rezultati redovite semestralne ankete kojoj studenti pristupaju krajem svakog semestra te ocjenjuju nastavu i nastavnike u kategorijama: pristup nastavnika nastavi i predmetu te odnos nastavnika prema studentima i dalje pokazuju kontinuirano visoku razinu zadovoljstva VERN’ovih studenata ovim segmentima u svom akademskom životu.  Zadržan je trend visokih ocjena nastave i nastavnika unatoč tome što je dio nastave izvođen u hibridnoj izvedbi uvjetovanoj pandemijom bolesti COVID-19.

Anketa je provedena po završetku ljetnog semestra ak. god. 2020./2021., a prosječna ocjena za evaluirane kategorije iznosi 4,75.

Rezultati studentske ankete na VERN’u su važan izvor informacija o tome kako studenti doživljavaju nastavu, nastavnike, predmete i programe te služe kao poticaj za još bolji rad sa studentima u narednom razdoblju, a kontinuirano se prezentiraju Senatu i glasnogovornicima studenata na redovitim sastancima.

Rezultati ankete (ljetni semestar ak. god. 2020./2021.):

Prosječna ocjena: 4,75
Studij Ukupno*
Ekonomija poduzetništva 4,81
Poslovna informatika 4,68
Turizam 4,71
Novinarstvo 4,71
Tehnički menadžment 4,63
Odnosi s javnošću i studij medija 4,69
Filmsko, televizijsko i multimedijsko oblikovanje 4,68
Transmedijska dramaturgija 4,71
Cyber komunikacije i znanost o mreži 4,65
Poduzetnički menadžment 4,80
Upravljanje poslovnim komunikacijama 4,82
Računovodstvo i financije 4,75
Menadžment održivog razvoja turizma 4,84
IT menadžment 4,90
Upravljanje ljudskim potencijalima 4,81
Filmska i televizijska režija i produkcija 4,74
* Prosječna ocjena svih evaluiranih kategorija u okviru studentske ankete.
Kvaliteta