KVALITETA

Sveučilište VERN'

Ured za kvalitetu

Ured za kvalitetu (u daljnjem tekstu Ured) ustrojbena je jedinica VERN’a, izravno je odgovorna Upravi te je nadležna za operativno upravljanje VERN’Qual sustavom i nadzor nad provođenjem mjera za ostvarivanje ciljeva sustava kvalitete. U Uredu su zaposlene dr.sc. Nikolina Borčić, voditeljica Ureda i dr.sc. Diana Plantić Tadić, menadžerica kvalitete. 

dr. sc. Nikolina Borčić, docent, voditeljica Ureda za kvalitetu

nikolina.borcic@vern.hr

dr. sc. Diana Plantić Tadić, docent, menadžerica kvalitete

diana.plantic-tadic@vern.hr

Kako bi stalno unaprjeđivali kvalitetu naših usluga i gradili još kvalitetniji odnos s korisnicima, pozivamo vas da nam se sa svojim pohvalama, pitanjima, komentarima i sugestijama javite na email adresu zelim.reci@vern.hr.

Kvaliteta