LOKACIJA

Sveučilište VERN'

Sveučilište VERN’ nalazi se u centru Zagreba u Palmotićevoj ulici 82/1.

Karta: Lokacija Sveučilišta VERN’


O VERN'u