LOKACIJA

Veleučilište VERN'

VERN’ se nalazi na navedenim lokacijama:

  • na Trgu bana J. Jelačića 3 – Uprava
  • u Importanne Galleriji (Iblerov trg 10, I. i II. kat) – dvorane i studentske službe
  • Iblerov trg 7, I. kat (u neboderu) – kabineti katedri, VERN’ Startup inkubator

Karta 1: Lokacije Veleučilišta VERN’


Pogledajte Lokacije VERN’a na većoj karti

Upute za pronalazak učionica u Importanne Galleriji

Dvorane i studentske službe u Importanne Galleriji nalaze se na I. i II. katu. Do njih ćete najlakše doći korištenjem južnog ulaza sa strane Iblerovog trga (ulaz kod fontane) i dizala koji se nalaze desetak metara nakon ulaza, na desnoj strani.

Karta 2: Importanne Gallerija – upute kako doći do VERN’a (Dizalo-jug)

 
O VERN'u