POVIJEST I RAZVOJ

Sveučilište VERN'

Povijest

VERN’ je osnovan 1990. godine, a Veleučilište VERN’ je kao visokoobrazovna institucija pod imenom Visoke škole za ekonomiju poduzetništva s pravom javnosti počelo djelovati 2000. godine na temelju dopusnice i rješenja Ministarstva znanosti i tehnologije RH.

Kao prvo hrvatsko privatno poslovno visoko učilište VERN’ je svoju akademsku egzistenciju započeo stručnim studijem Ekonomije poduzetništva koji i danas predstavlja okosnicu VERN’ovih preddiplomskih studijskih programa i poslovne kulture koju promiču VERN’ovi obrazovni programi.

1994. VERN’ započinje s izvođenjem jednogodišnjih stručnih obrazovnih programa s odgovarajućom dopusnicom za tadašnji 5. stupanj obrazovanja.

2000. godine VERN d.o.o. osniva Visoku školu za ekonomiju poduzetništva s pravom javnosti (pravna prethodnica Veleučilišta VERN’), koja počinje s radom na temelju dopusnice tadašnjeg Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske za izvođenje dvogodišnjeg stručnog studija Ekonomije poduzetništva, na tadašnjem 6. stupnju obrazovanja. Iste godine nastavni program ovoga studija prošao je međunarodnu evaluaciju koju je proveo ekspertni tim finskog Sveučilišta Vaasa.

2001. VERN’ započinje s uvođenjem bolonjskih standarda kao jedna od prvih institucija u hrvatskom visokoobrazovnom sektoru. Iste godine VERN’ proširuje svoje nastavne kapacitete novouređenom zgradom u Tomićevoj ulici u Zagrebu za novih 850 četvornih metara.

2002. godine, u suradnji sa Sveučilištem Vaasa iz Finske, talijanskim Institutom ISTUD, Sveučilištem u Zadru i Centrom za poduzetništvo Zadarske županije, VERN’ se projektom Champions of Entrepreneurship uključuje u program Tempus Europske unije s glavnim ciljem razvoja kurikuluma i poduzetničkog obrazovanja u regiji.

2005. godinu obilježava značajan “kvantni skok” VERN’a prema novoj razini organizacije i razvoja obrazovnih programa. Uveden je novi preddiplomski studij Poslovne informatike uz ambiciozan iskorak prema diplomskim razinama visokog obrazovanja koji je ostvaren pokretanjem tri specijalistička diplomska stručna studija: Poduzetničkog menadžmenta, Upravljanja poslovnim komunikacijama i Računovodstva i financija. Broj upisanih studenata na sve studijske programe približava se brojci 1.000.

2007. godine Visoka škola za ekonomiju poduzetništva s pravom javnosti prerasta u Veleučilište VERN’, prvo hrvatsko privatno veleučilište orijentirano na poslovno obrazovanje, s jakim naglaskom na razvoj poduzetničkog svjetonazora. Ukorak s novim organizacijskim standardima unaprijeđuju se i nastavno-izvedbeni standardi. VERN’ otvara nove, suvremeno uređene prostore u Importanne Galleriji s dodatnim multimedijalnim učionicama, studijskom bibliotekom, zbornicom i studentskom kantinom.

2009. godine VERN’ je protagonist prvoga uspješnog projekta okrupnjavanja u sektoru visokog obrazovanja. U Grupu VERN’ ulazi Zagrebačka škola za menadžment, specijalizirana za edukaciju upravljačkih kadrova u turizmu. Ovom akvizicijom VERN’ je tada zaokružio svoj portfolio strateški odabranih obrazovnih programa (poduzetništvo, informatika, komunikacije, financije i turizam).

2010. godine VERN’ zaokružuje svoje prostorne kapacitete uređenjem i useljenjem u nove prostore na Iblerovom trgu. Završena je izrada dokumenta strateškog okvira razvoja za narednih deset godina – „VERN’ 2020 – Strategijski okvir razvoja 2010. – 2020.“. Ovaj strateški dokument, u čijoj su izradi sudjelovali svi zaposleni, vanjski suradnici i studenti, predstavljen je akademskoj i društvenoj zajednici na svečanom otvorenju novih prostora, koje je otvorio ministar obrazovanja, znanosti i sporta dr. sc. Radovan Fuchs.

2011. godine Grupi VERN’ se pridružuje Visoka novinarska škola (VNŠ), visokoobrazovna ustanova specijalizirana za obrazovanje medijskih stručnjaka. U tom procesu, lepeza VERN’ovih preddiplomskih studija proširuje se za studij Novinarstva, zajedno s njegovim studentima i profesorima, čime VERN’ upotpunjuje vertikalu medijsko-komunikacijskih studija.

2012. godine s radom je započeo Međunarodni sveučilišni centar VERN-Vis, plod uspješne suradnje Grada Visa i VERN’a u okviru VERN’ove “Otočne inicijative”. Sveučilišni centar je zamišljen kao mjesto gdje će se susretati studenti, te akademski i poslovni stručnjaci iz cijelog svijeta, koji će iskusiti jedinstveni model studiranja u posebnom otočkom ambijentu, koji pruža brojne mogućnosti za nastavne i izvannastavne aktivnosti.

2013. godine Grupi VERN’ se pridružuje Visoka politehnička škola Zagreb i njezin preddiplomski stručni studij Tehnički menadžment. Lepeza VERN’ovih preddiplomskih studija proširuje se za još jedan studij.

2014. godine Grupi VERN’ se pridružuje Visoka škola Kairos, a ponuda VERN’ovih preddiplomskih studija raste za još jedan novi studij Odnosi s javnošću i studij medija. Time je nadopunjena vertikala medijsko-komunikacijskih studija Veleučilišta VERN’. 

2016. godine Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske izdaje Veleučilištu VERN’ dopusnicu za izvođenje preddiplomskog studija Filmsko, televizijsko i multimedijsko oblikovanje. Lepeza VERN’ovih preddiplomskih studija proširuje se za još jedan studij, na ukupno sedam preddiplomskih studijskih programa.

2016. godine Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske izdaje Veleučilištu VERN’ dopusnicu za izvođenje specijalističkog diplomskog stručnog studija Upravljanje ljudskim potencijalima, čime se broj specijalističkih diplomskih stručnih studija na VERN’u povećava na šest programa.

2017. godine Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske izdaje Veleučilištu VERN’ dopusnicu za osnivanje Sveučilišta VERN’.

2020. godine uspješno je okončana prva trogodišnja inicijalna sveučilišna akreditacija u RH prema najvišim međunarodnim standardima, a Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske izdaje Sveučilištu VERN’ dopusnice za izvođenje tri sveučilišna preddiplomska studija, s početkom u akademskoj godini 2020./2021.: Cyber komunikacije i znanost o mreži, Internet stvari i Transmedijska dramaturgija.

2021. godine dovršen je proces integracije Veleučilišta Sveučilištu VERN’, koje se u siječnju uselilo u prostore novog akademskog kampusa VERN’ Cube, na adresi Palmotićeva ulica 82/1.

Primjenjiva znanja

VERN’ov ciljani proizvod je preneseno znanje, preciznije rečeno znanje visoke upotrebne vrijednosti u poslovnoj praksi, tj. biznisu. To su primjenjive multidisciplinarne poslovne vještine utemeljene na ekonomskim, pravnim, komunikacijskim i drugim teorijama od bitnog značaja za poslovnu praksu, koje se stječu interaktivnim studiranjem na jednom od 8 preddiplomskih, 6 diplomskih studija i 1 poslijediplomskom (doktorskom) studiju, kroz problemski koncipiranu nastavu u malim studijskim grupama.

Snaga branda

U percepciji čak i površnog konzumenta hrvatskih masovnih medija (televizijskih kanala, nacionalnih dnevnika i tjednika, kao i najslušanijih radijskih postaja), VERN’ neosporno figurira kao najuspješniji obrazovni brand u posljednjih nekoliko godina. Takav status ostvaren je između ostalog i promišljenom promotivnom strategijom koja je u svoj set promocijskih aktivnosti često uključivala i forme pomalo netipične za klasične visokoobrazovne ustanove. Od intenzivnog oglašavačkog eksponiranja putem TV-spotova, novinskih oglasa i radijskih spotova, preko sponzorstva i organiziranja medijski dobro pokrivenih društvenih događanja (stručnih skupova, konferencija, gostovanja, koncerata), organiziranja stručnih kvizova u poslovnom tisku, plasiranja promotivnih industrijskih filmova, promocija po srednjim školama diljem Hrvatske, pa do aktivne, gotovo svakodnevne komunikacije s medijima, VERN’ je pronalazio načine da dospije do svojih ciljanih javnosti uvodeći sasvim nove obrasce javne pojavnosti obrazovnih institucija. 

Pojavom VERN’a i njegovim tržišnim pozicioniranjem obrazovanje je u Hrvatskoj prvi put etablirano u pravom smislu riječi kao tržišno utemeljen brand. Brand VERN’ danas u hrvatskoj javnosti predstavlja jasan znak raspoznavanja za stručno privatno obrazovanje, utemeljeno na poduzetničkoj filozofiji i potvrđenim svjetskim obrazovnim standardima. 

Jačanjem vrijednosti VERN’ova branda, neposredno se povećava i vrijednost VERN’ovih studenata i alumnija.

O VERN'u