Daroviti osnovnoškolci i digitalna fabrikacija

FAB-LAB

Nositelj projekta: Elektrostrojarska škola Varaždin

Program: ESF

Partneri na projektu:

  • Varaždinska županija
  • Osnovna škola Sračinec
  • Osnovna škola Tužno
  • Mobilisis d.o.o.
  • Udruga SVIMA

Digitalna fabrikacija je proces dizajniranja i izrade modela/maketa/prototipa pomoću digitalno definiranih podataka, uz korištenje CAD/CAM (Computer Aided Design/Manufacturing) i 3D tehnologija. Na temelju stručnog usavršavanja i međusektorske suradnje (škole, visoko učilište, udruga, lokalna tvrtka/industrija) „Laboratorij digitalne fabrikacije“ bit će razrađen kao multidisciplinarni program (2D/3D dizajn, programiranje, elektronika, robotika) koji darovite osnovnoškolce vodi kroz: (A) razradu idejnih rješenja/skica putem djeci prilagođenih metoda „design-thinking“ i „start-up“; (B) pretvaranje idejnih rješenja/skica u digitalna rješenja uz didaktičke softvere; (C) digitalna rješenja se izrađuju u konkretne predmete uz uporabu industrijske/didaktičke opreme. Program će se izvoditi kao izvanškolska aktivnost za darovite osnovnoškolce u opremljenom Centru izvrsnosti za nove tehnologije-CENT), uz rad s nastavnicima-mentorima i vršnjacima-mentorima (daroviti srednjoškolci) te načelo „jednake mogućnosti u obrazovanju“ (e-alati, jednake mogućnosti za djevojčice).

LOGO PROJEKTA:

Projekti