Social innovation through knowledge exchange

SIKE

Nositelj projekta: Glasgow Caledonian University

Program: Erasmus+ Knowledge Alliances

Partneri na projektu:

  • The Melting Pot (UK)
  • Social Innovation Exchange SIC (UK)
  • Universidade de Aveiro (Portugal)
  • Sabta Casa de Misericordia de Lisboa (Portugal)
  • Social Imact Lab Duisburg (Njemačka)
  • University of Deusto (Njemačka)
  • Business Innovation Brokers S. Coop (Španjolska)
  • Social Innovation Lab (Hrvatska)

SIKE projekt odgovara na potrebe visoko obrazovnih institucija da postanu proaktivne u pokretanju socijalnih promejna kroz razmjenu znanja i socijalne inovacije. Projekt ima za cilj pokazati potencijal koja visoka učilišta imaju da koriste svoje znanje kako bi utjecala na društvene promjene na izravan, smislen i održiv način. Razvijanjem novih paradigmi i alata za razmjenu znanja koji obuhvaćaju socijalne inovacije, poticat će se i socijalno poduzetništvo i pružit će se učinkovita podrška lokalnim zajednicama.

Web projekta: https://sike-eu.org/

LOGO PROJEKTA:

Projekti