STRATEGIJA

VIZIJA, MISIJA

VERN'

Strategija

Dokument VERN’ 2020 – Strategijski okvir razvoja 2010. – 2020. govori o glavnom cilju Veleučilišta VERN’ – prerastanju u moderno europsko, inovativno i poduzetničko sveučilište do 2020. godine. Razvijajući postojeće i nove studijske programe, naglasak je na njihovom globalnom kontekstu. Strategija VERN’ 2020 rađena je po uzoru na strategiju Europske unije  EUROPA 2020. – Europska strategija za pametan, održiv i uključiv rast

Sažetak razvojne strategije Veleučilišta VERN’ za razdoblje 2010. – 2020.

Vizija

Obrazovani, poduzetni i društveno odgovorni ljudi nositelji su održivog razvoja i blagostanja zajednice

Misija

Akademskom izvrsnošću i društveno odgovornim poduzetničkim djelovanjem razvijamo kompetencije stručnosti, poduzetnosti i poslovnosti kroz interakciju, ispunjenje i zadovoljstvo

STRUČNOST: stečeno znanje i kompetencije specifične za odabranu struku.

PODUZETNOST: razvijene poduzetničke sposobnosti (kreativnost, inovativnost, komunikativnost, prepoznavanje prilika i preuzimanje rizika).

POSLOVNOST:
usvojena znanja i vještine za poslovno planiranje, pregovaranje, prezentiranje, ICT, poslovnu pismenost, strane jezike (poslovni diskurs) i poslovnu etiku.

INTERAKCIJA: nastava u malim studijskim grupama utemeljena na problemski orijentiranim analizama slučajeva i usmjerena prema potrebama i razvoju studenta pojedinca; nastava koja potiče studente da budu aktivni, motivirajući ih na kontinuirani osobni angažman u nastavnom procesu.

ISPUNJENJE:
slobodne (izvannastavne) aktivnosti pružaju studentima bogat izbor kulturnih, sportskih i društvenih sadržaja.

ZADOVOLJSTVO:
stjecanje znanja kroz zahtjevan, ali ujedno zanimljiv i uzbudljiv proces koji stvaralačkim entuzijazmom prožima podjednako studente i nastavnike.

Vrijednosti

Osobne i društvene vrijednosti koje posebno ističemo u našem svakodnevnom radu i djelovanju u skladu s deklariranom vizijom i misijom su sljedeće:

  • Poštujemo druge i drugačije kao zalog vlastite slobode i humanih društvenih odnosa.
  • Prepoznajemo osobne jakosti, pobuđujemo, podržavamo i razvijamo težnju k izvrsnosti i postignućima pojedinaca kao temeljnu građu dobrobiti zajednice.
  • Potičemo otvorenost, smionost, marljivost, odgovornost i etičnost kao osobine koje vode individualnom uspjehu i prosperitetu društva.

Ciljevi

Naši opći i posebni, obrazovni, poslovni i institucionalni ciljevi inspirirani su i usklađeni s deklariranom vizijom, misijom i vrijednostima. Sveučilište je strategijski usmjereno obrazovanju za vrijednosti i kompetencije koje su potrebne našim studentima i nastavnicima u ostvarivanju njihovih osobnih životnih aspiracija i karijernih potencijala te dobrobiti naše društvene zajednice.
Naši su obrazovni ciljevi osposobiti studente za:

  • uspješno pokretanje i ostvarenje vlastitog poduzetničkog pothvata odmah nakon stjecanja diplome
  • aktivan doprinos stvaranju nove vrijednosti i dinamičan razvoj profesionalne karijere od prvog dana zaposlenja
  • ambiciozan nastavak akademskog poslijediplomskog obrazovanja i daljnji razvitak stručnih i znanstvenih kompetencija.

Kao subjekt društveno odgovornog poduzetništva na tržištu obrazovanja, svoje poslovne ciljeve određujemo i postižemo:

  • kontinuiranim doprinosom akademskoj izvrsnosti u procesu ostvarivanja obrazovnih ciljeva
  • kontinuiranim poslovnim uspjehom u održivom i društveno odgovornom poduzetničkom djelovanju.

Naš je institucionalni cilj omogućiti kvalitetno, efikasno, pravično i internacionalno visoko obrazovanje koje pridonosi konkurentnosti hrvatskog društva. U okviru toga, naš je poseban cilj postati inovativno i poduzetničko sveučilište do 2020. godine.

O VERN'u