Nastupna predavanja

Na temelju Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/05) i odluke Upravnog vijeća Sveučilišta VERN’ od 2. prosinca 2019., objavljujemo nastupna predavanja:

PRISTUPNIK Neven Hitrec
TEMA REDATELJSKI POSTUPAK PRIJATELJSKOG PRISTUPA U DOKUMENTARNOM FILMU
STRUČNO POVJERENSTVO
 1. Dr. art. Zrinko Ogresta, red. prof. art. / trajno zvanje, ADU, Sveučilište u Zagrebu
 2. Vinko Brešan, izv. prof. art., Zagreb film
 3. Snježana Tribuson, red. prof. art., ADU, Sveučilište u Zagrebu
DATUM, VRIJEME, MJESTO srijeda, 18.12.19., u 10:00 sati, dvorana IMP 106

—————

PRISTUPNICA dr. sc. Danijela Unić
TEMA POSLOVNI DOPISI ZA ZAPOSLENJE
STRUČNO POVJERENSTVO
 1. Prof. dr. sc. Ivan Tanta, Veleučilište VERN
 2. Prof. dr. sc. Nives Mikelić Preradović,
 3. Prof. dr. sc. Tomislava Lauc
DATUM, VRIJEME, MJESTO srijeda, 18.12.19., u 10:00 sati, dvorana IMP 0

—————

PRISTUPNICA Dr. sc. Dijana Pletikosa
TEMA FISKALNA POLITIKA
STRUČNO POVJERENSTVO
 1. Izv. prof. dr. sc. Dubravko Radošević
 2. Doc. dr. sc. Davor Perkov, Sveučilište Libertas
 3. Doc. dr. sc. Jadranka Ivanković, Veleučilište VERN’
DATUM, VRIJEME, MJESTO srijeda, 18.12.19., u 18:40 sati, dvorana IMP 109

—————

PRISTUPNICA Katarina Zrinka Matijević Veličan
TEMA REŽIRANJE DJECE U IGRANOM, DOKUMENTARNOM I ANIMIRANOM FILMU
STRUČNO POVJERENSTVO
 1. Dr. art. Zrinko Ogresta, red. prof. art. / trajno zvanje, ADU, Sveučilište u Zagrebu
 2. Vinko Brešan, izv. prof. art., Zagreb film
 3. Snježana Tribuson, red. prof. art., ADU, Sveučilište u Zagrebu
DATUM, VRIJEME, MJESTO četvrtak, 19.12.19., u 13:30 sati, dvorana IMP 9

—————

PRISTUPNIK Mr. sc. Slaven Zečević
TEMA PRETAPANJE – PROTEŽNA MONTAŽNA SPONA
STRUČNO POVJERENSTVO
 1. Dr. art. Zrinko Ogresta, red. prof. art. / trajno zvanje, ADU, Sveučilište u Zagrebu
 2. Vinko Brešan, izv. prof. art., Zagreb film
 3. Snježana Tribuson, red. prof. art., ADU, Sveučilište u Zagrebu
DATUM, VRIJEME, MJESTO četvrtak, 19.12.19., u 14:00 sati, dvorana IMP 9

—————

PRISTUPNIK Miljenko Bukovčan
TEMA REDATELJ NA TELEVIZIJI
STRUČNO POVJERENSTVO
 1. Dr. art. Zrinko Ogresta, red. prof. art. / trajno zvanje, ADU, Sveučilište u Zagrebu
 2. Vinko Brešan, izv. prof. art., Zagreb film
 3. Snježana Tribuson, red. prof. art., ADU, Sveučilište u Zagrebu
DATUM, VRIJEME, MJESTO petak, 20.12.19., u 13:40 sati, TV studio (dvorana IMP 114)

—————

Nastupna predavanja održat će se u prostorijama Sveučilišta VERN’ na adresi Trg Drage Iblera 10, Sveučilište VERN’.

ARHIVA:

PRISTUPNICA Dr. sc. Ozana Ramljak
TEMA NEPODNOŠLJIVA LAKOĆA POSTOJANJA – O ADAPTACIJI KNJIŽEVNOG DJELA U FILMSKO
STRUČNO POVJERENSTVO
 1. Dr. art. Zrinko Ogresta, red. prof. art. / trajno zvanje, ADU, Sveučilište u Zagrebu
 2. Vinko Brešan, izv. prof. art., Zagreb film
 3. Snježana Tribuson, red. prof. art., ADU, Sveučilište u Zagrebu
DATUM, VRIJEME, MJESTO petak, 13.12.19., u 14:00 sati, dvorana IMP 9
O VERN'u