Uprava Sveučilišta VERN’

Branko Štefanović
predsjednik Uprave
dr. sc. Vlatko Cvrtila, redovni profesor u trajnom zvanju
privremeni rektor i član Uprave
Ozren Jureković
glavni direktor i član Uprave
O VERN'u