Uprava Sveučilišta VERN’

Ozren Jureković
predsjednik Uprave
prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila
rektor i član Uprave
Ivo Ivančić
glavni direktor i član Uprave
O VERN'u