Upravno vijeće Sveučilišta VERN’

Ozren Jureković
predsjednik Upravnog vijeća
Branko Štefanović
član Upravnog vijeća
Sara Štefanović
članica Upravnog vijeća
O VERN'u