Upravno vijeće Sveučilišta VERN’

Branko Štefanović
predsjednik Uprave
prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila
privremeni rektor i član Uprave
Ozren Jureković
glavni direktor i član Uprave
O VERN'u