Upravno vijeće Veleučilišta VERN’

Branko Štefanović
predsjednik Upravnog vijeća
Ivana Vrhovski
zamjenica predsjednika Upravnog vijeća
Ivo Ivančić
član Upravnog vijeća
Iva Biondić
članica Upravnog vijeća
Stana Odak Krasić
članica Upravnog vijeća

Ured Uprave:
Rosa Gabelica, Voditeljica uredskog poslovanja
01 48 81 820
01 48 81 830
rosa@vern.hr

O VERN'u