U skladu s člankom 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13, 85/15, 69/22) objavljujemo popis zakona i ostalih propisa koji se odnose na područje visoko školske djelatnosti s pripadajućim linkovima:

 • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu (PDF)
 • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu (CSV)
 • Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (LINK)
 • Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (LINK)
 • Zakon o hrvatskom kvalifikacijskom okviru (LINK)
 • Zakon o osiguranju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti (LINK)
 • Pravilnik o sadržaju diploma i dopunskih isprava o studiju (LINK)
 • Pravilnik o studentskoj ispravi (LINK)
 • Popis akademskih naziva i akademskih stupnjeva te njihovih kratica (LINK)
 • Popis stručnih naziva i njihovih kratica (LINK)
 • Popis odgovarajućih stručnih naziva i njihovih kratica s kojima se izjednačava stručni naziv stečen završetkom stručnoga dodiplomskog studija u trajanju kraćem od tri godine (LINK)
 • Zakon o obavljanju studentskih poslova (LINK)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata (LINK)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje (LINK)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na novčanu potporu za podmirenje dijela troškova prijevoza za redovite studente s invaliditetom (LINK)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti (LINK)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskoga statusa (LINK)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državne stipendije za posebne skupine studenata (LINK)
 • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu (LINK)
 • Povjerenik za informiranje -Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (LINK)
 •  Povjerenik za informiranje -Ispravak kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (LINK)
 • Povjerenik za informiranje – Izmjene kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (LINK)

 

O VERN'u