Otvoreni sat

Upoznaj Sveučilište VERN’

  • saznaj sve o studijima
  • saznaj kako se upisati i ostvariti stipendiju
  • prošeći se i upoznaj kampus (filmski studio, dvorane, knjižnica…)
  • saznaj sve o životu na VERN’u (sport, gameing, putovanja, izlasci…)
Sljedeći termin Otvorenog sata:
  • Informacije o sljedećem Otvorenom satu možete saznati slanjem upita na email adresu: upisi@vern.hr

Studenti, profesori i ekipa s VERN’a te čekaju. Prijavi se na Otvoreni sat 🙂

PRIJAVA NA OTVORENI SAT

Pristupni (prijemni) postupak

Izađi na Pristupni (prijemni) postupak i:

  • ostvari dodatne bodove na rang listi državne mature
  • ostvari bodove za povoljniju školarinu
  • ostvari pravo na pripreme (repeticije) za državnu maturu
Sljedeći termini Pristupnih postupaka:
  • utorak, 16.07. 2024. u 17:00 sati
  • utorak, 23.07.2024. u 16:00 sati

Za izlazak na Pristupni postupak potrebno je ispuniti prijavnicu interesa za studij(e):

PRIJAVNICA ZA STUDIJE


SAZNAJ VIŠE

 

Kontakti za dodatna pitanja i informacije:

Odjel komunikacija
091.4825.003
upisi@vern.hr

Ana Belić
01.4881.832,  ana.belic@vern.hr 
Lea Švec Dumbović
01.4881.833,  lea.svec.dumbovic@vern.hr 

VERN’ Facebook stranica
VERN’ Instagram profil