BISERKA ČOH MIKULEC

Državna revizija također prati nove komunikacijske trendove

BISERKA ČOH MIKULEC
Pomoćnica glavnoga državnog revizora
Državni ured za reviziju
Diplomirala: 2010.

Pomoćnica glavnoga državnog revizora zadužena za odnose s javnošću, Biserka Čoh Mikulec, završila je VERN’ov diplomski studij Upravljanje poslovnim komunikacijama. Znanja i vještine koje je stekla tijekom studija učeći na primjerima iz prakse, ističe, značajno su joj pomogle u radu, ali je i pripremile za dinamiku PR poslovanja, gdje se radni prioriteti mogu promijeniti nakon samo jednog novinarskog poziva.  

1. Radite na poziciji pomoćnice glavnoga državnog revizora. Koji su vaši primarni radni zadaci?

Na poziciji pomoćnice glavnoga državnog revizora za odnose s javnošću, radim od 2001. S obzirom da sam ja jedina osoba u Državnom uredu za reviziju zadužena za te poslove, moji radni zadaci obuhvaćaju i primanje stranaka te pripremu sastanaka za glavnoga državnog revizora, press clipping, odgovore na upite fizičkih i pravnih osoba, pisanje priopćenja, organiziranje konferencija za medije, protokolarne i druge stručne i administrativne poslove za potrebe glavnoga državnog revizora, organiziranje događanja u Uredu, te lektoriranje i uređivanje naše internet i Intranet stranice. 

Budući da sam i ovlašteni državni revizor, u Uredu obavljam i poslove kontrole kvalitete revizijskih izvješća te sudjelujem u izradi godišnjeg izvješća o radu Državnog ureda za reviziju. U našem Uredu sam i kontakt osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacija, odnosno službenik za informiranje na temelju Zakona o pravu na pristup informacijama, te obavljam i poslove koji proizlaze iz odredbi ovog Zakona, poput odgovora na upite i godišnjeg izvještavanja.   

Kao povjerenik za etiku u Državnom uredu za reviziju, za što sam imenovana na temelju Nacionalnog programa Republike Hrvatske za pristupanje Europskoj uniji, obavljam i poslove vezane za etičko postupanje.

2. Možete li ukratko opisati tijek vaše karijere?


Nakon što sam diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, počela sam raditi u gradskoj upravi Grada Zagreba, prvo kao stručni suradnik, a kasnije sam prešla na poziciju stručnog savjetnika za proračun Grada Zagreba.

U Državni ured za reviziju dolazim 1994., kada je Ured i osnovan, na poziciju državnog revizora. Kasnije sam prešla na funkciju višeg državnog revizora, zatim načelnika Odjela za jedinice lokalne samouprave, te konačno 2001. na poziciju pomoćnice glavnoga državnog revizora.

Također bih istaknula da sam 1996. položila ispit i stekla zvanje ovlaštenoga državnog revizora. Osim toga, članica sam Stručnog vijeća – savjetodavnog tijela glavnoga državnog revizora. Od 2002. sam članica Hrvatske udruge za odnose s javnošću, u čijoj sam organizaciji pohađala edukacijske seminare i radionice za usavršavanje praktičnih znanja za obavljanje poslova odnosa s javnošću.

Ono što me posebno veselilo bio je rad na knjizi »Državni ured za reviziju 1994. – 2004.», koja je izdana prigodom desete godišnjice rada Ureda i čija sam glavna urednica. Također sam bila i jedan od 
autora knjige »Državna revizija», izdane 2009., koja se koristi kao obavezna literatura na fakultetima.

3. Koja ste praktična znanja stekli tijekom studiranja na VERN’u, za koja biste mogli reći da su vam izravno koristila u poslu?

VERN’ sam upisala 2007. i bila sam proglašena najboljom studenticom u školskoj godini 2007./2008. na studiju Upravljanje poslovnim komunikacijama. Iako poslove odnosa s javnošću obavljam već punih deset godina, osjetila sam potrebu za stručnim usavršavanjem, tim više što sam jedina zadužena za obavljanje tih poslova u našem Uredu. Dakle, nemam kolegu ili kolegicu s kojim bih se mogla svakodnevno savjetovati pri donošenju nekih odluka ili razmijeniti mišljenja. U ta četiri semestra, koliko traje studij, zaista sam stekla mnoga znanja koja su vezana za poslove eksterne i interne komunikacije. Smatram da je tome itekako pridonio način provođenja nastave i vježbe na primjerima iz prakse, jer se s takvim situacijama i susrećete u radu. 
 
Svakako bih istaknula da mi je pisanje specijalističkog diplomskog stručnog rada na temu »Karakteristike odnosa s javnošću u središnjim tijelima državne uprave», kao i istraživanje koje sam provela u svim središnjim tijelima državne uprave, dodatno koristilo, a rezultati istraživanja pružili niz korisnih informacija o tome na koji se način obavljaju poslovni odnosa s javnošću u tijelima državne uprave. 

4. Možete li opisati kako izgleda jedan Vaš uobičajeni radni dan?

Svoj radni dan započinjem pregledavanjem press clippinga i mailova te čitanjem dnevnih tiskovina  i  portala. Zatim slijede radni sastanci, pripremanje objava na internet stranici i Intranetu, kontrola izvješća o obavljenim revizijama, pripremanje odgovora na pristigle upite, itd. Međutim, ovaj je posao jako dinamičan i zahtjeva fleksibilnost. Tako vam se primjerice može dogoditi da si isplanirate radne obaveze, a onda jedan novinarski poziv ili neka krizna situacija u potpunosti okrenu prioritete i možete zaboraviti na sve vaše planirane zadatke. Kolege koji obavljaju poslove odnosa s javnošću dobro znaju o čemu pričam. Međutim, upravo je to prava draž ovog posla. 
 
5. Koliko su prema Vašem mišljenju, novi načini komunikacije s javnošću (internet kanali) preuzeli dominaciju nad klasičnim kanalima? Kako se postaviti u tim novim oblicima komuniciranja?

Opće je poznata stvar da međusobno sve više komuniciramo internetom, putem web stranica, mailova ili društvenih mreža. Prije svega zbog brzine i jednostavnosti. Mi u Državnom uredu za reviziju, od kada smo redizajnirali internet stranicu, na kojoj pružamo daleko više informacija o radu Ureda, dobivamo manje upita o radu državne revizije, a s obzirom da imamo i mogućnost dobivanja upita putem stranice, manje je upita drugim, klasičnim komunikacijskim kanalima. Najbolje je osluškivati zahtjeve korisnika i pratiti trendove na tržištu. Na taj ćete način točno znati kako oni žele komunicirati i kako im se prilagoditi.

Odjel za komunikacije
Datum objave: 12.4.2011.