HRVOJE GRČIĆ

Naš kolega Hrvoje Grčić imenovan direktorom agencijske prodaje Grawea Hrvatska

HRVOJE GRČIĆ
direktor agencijske prodaje, GRAWE Hrvatska
Diplomirao: 2011.

VERN’ov alumni Hrvoje Grčić nedavno je imenovan direktorom agencijske prodaje u osiguravajućem društvu GRAWE Hrvatska d.d., a na toj će poziciji biti zadužen za upravljanje i razvoj kanala agencijske prodaje i banko kanala.

Naš je kolega u GRAWE Hrvatska prešao iz Tele2, s pozicije direktora direktne prodaje. U toj je kompaniji sedam godina obnašao više vodećih poslovnih funkcija:  voditelj poslovne prodaje (2007. – 2010.), direktor poslovne prodaje (2010. – 2014.) te direktor direktne prodaje (2014. – 2015.), gdje je bio zadužen za prodaju poslovnim i privatnim korisnicima. U svojoj poslovnoj karijeri bio je i voditelj prodaje u tvrtki Mikronis, od 2004. do 2007.

Naš je kolega diplomirao na preddiplomskom studiju Ekonomije poduzetništva, a završio je i Executive MBA program na IEDC poslovnoj školi na Bledu.

Čestitamo!

Odjel za komunikacije
Datum objave: 24.4.2015.