IVA KUTIJA

Voditeljica marketinga s umjetničkom vizijom

IVA KUTIJA
voditeljica marketinga
multinacionalne kompanije 3M
Diplomirala: 2004.

Iva Kutija

Iva Kutija, 3M (East) AG Podružnica Republika Hrvatska

VERN’ova bivša studentica Iva Kutija radi u hrvatskoj podružnici multinacionalne kompanije 3M, na poziciji Voditeljice marketinga, uz regionalnu odgovornost za 23 zemlje. Svoju priliku na tržištu rada krenula je tražiti odmah po završetku prijediplomskog studija, a kasnije je uz rad uspjela steći i MBA diplomu. Također je angažirana i kao predavačica na katedri za Psihologiju i komunikacije, gdje svojim mlađim kolegama pomaže da usvoje znanja koja će ih učiniti konkurentnijima na tržištu. 

1. Možete li ukratko opisati Vaše studiranje na VERN’ (kako ste se odlučili na to, kada ste upisali, kakva su Vaša iskustva,…)?


Prijediplomski studij na VERN’u upisala sam 2001. godine, a diplomirala 2004. Potom sam se zaposlila te ubrzo ponovno zaželjela školskih klupa. Onda sam 2005. godine, uz rad, nastavila obrazovanje na diplomskom studiju Poduzetnički menadžment, koji sam 2008. uspješno i završila. Svojevrsni vrhunac svog formalnog obrazovanja potvrdila sam u lipnju ove godine stekavši i MBA diplomu.

Moram priznati da VERN’ nije bio moj prvi izbor u odabiru fakulteta, ali da danas mogu ponovno birati, svakako bih odabrala studiranje na VERN’u, jer mi je omogućilo stjecanje širokog spektra znanja i pomoglo u razvoju vještina koje su mi neophodne u svakodnevnom poslovanju. Naime, moja prva tadašnja želja bila je upisati Akademiju primijenjene umjetnosti u Beču, no među desetero kandidata na željenom smjeru te godine nije bilo mjesta za mene. Razočaranje je bilo prisutno, no nije me pokolebalo. Željela sam studirati na obrazovnoj ustanovi koja nije klasična, u kojoj će do izražaja doći moja kreativnost i sloboda izražavanja na različitim poljima, te gdje mogu upoznati zanimljive kolege s kojima ću dijeliti zajedničke interese. Model studiranja na VERN’u izvrsno se poklopio sa svim mojim željama. Iako se mnogima može činiti kako su umjetničke vode i ekonomija dva različita polja, svatko tko se upusti u poslovanje zna da ono može biti itekako kreativno i dinamično, a ponekad je prava umjetnost ″isplivati″ iz svih poslovnih obaveza i uspješno se suočiti s mnoštvom izazova. 

2. Kako se razvijala Vaša karijera i gdje trenutno radite?

Odmah po završetku prijediplomskog studija na VERN’u, krenula sam u potragu za poslom i ubrzo prihvatila mjesto Asistentice u marketingu za područje Hrvatske i BiH, u 3M korporaciji, sa sjedištem u Švicarskoj. Ulazak u poslovanje multinacionalne kompanije bio je od početka vrlo interesantan i izazovan, a istovremeno je ispunjavao sve moje želje za dinamičnošću, organiziranošću i uvažavanjem poslovnih procesa. Iako sam došla odmah nakon fakulteta, dobro sam se snašla u radnoj okolini, uspješno obavljala postavljene zadatke te imala jaku želju za radom. Moji nadređeni to su ubrzo i prepoznali, pa sam promovirana na poziciju Marketing koordinatora, a od listopada 2009. radim na poziciji Voditeljice marketinga, uz regionalnu odgovornost za 23 zemlje: Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Sloveniju, Albaniju, Makedoniju, Srbiju, Crnu Goru, Kosovo, Bugarsku, Slovačku, Bjelorusiju, Azerbedžan, Armeniju, Gruziju, Moldaviju, Kirgistan, Kazakstan, Tadžikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Estoniju, Latviju i Litvu.

3. Koji je opis vašeg posla i koje su vaše odgovornosti? Možete li opisati kako izgleda jedan Vaš uobičajeni radni dan?


Kao Voditeljica marketinga u 3M (East) AG Podružnici, zadužena sam za strateško planiranje i razvoj tržišta, brigu o ključnim klijentima te cjenovnu politiku, a sudjelujem i u izradi investicijskih planova, koordiniram aktivnosti unutar planiranih financijskih okvira, sudjelujem u planiranju količine proizvoda koja će odgovarati budućoj potražnji, radim na lansiranju novih proizvoda, kontaktiram s vanjskim agencijama i tiskarama itd…

Posao je vrlo dinamičan te obuhvaća mnoštvo planiranja i provođenje planiranih aktivnosti. No jednako tako, dinamika posla i brojnost osoba s kojima sam u svakodnevnom kontaktu, iziskuju brojna ad hoc rješenja i usudila bih se reći, improvizacije. Kontaktiram s kolegama iz zemalja koje su veoma raznolike i geografski odijeljene te je zaista pravi izazov kreirati marketinške planove koji se mogu lako i efikasno prilagoditi lokalnim tržištima.

U svakodnevnom poslovanju vrlo mi je važna sloboda u organiziranju radnog dana i radnih zadataka. Iako radim u multinacionalnoj korporaciji koja ima mnoštvo formi i jasno definiranih procedura, samostalno mogu donositi brojne odluke i implementirati osmišljene programe. Jednako tako, nastojim djelovati u provođenju planova koje sama osmislim te ih prosljeđujem marketinškim timovima u gore navedenim zemljama. 

Ključno je postaviti realne okvire, odrediti prioritete i jasno iskomunicirati ciljeve. Poznavanje osnovnih procesa planiranja i izrada planova, odnosno projekata, imperativ je uspostavljanja i dugoročnog održavanja stabilnog i kvalitetnog poslovanja, te temelj za ostvarenje zadanih financijskih rezultata. Funkcija koju obnašam objedinjuje gotovo sve poslovne procese, od komercijalnog sektora, logistike, kontrolinga, pa sve do projektnog menadžmenta te mi je stoga određivanje prioriteta iznimno važno.

S obzirom na mnogobrojne zadatke, besprijekorna organizacija i efikasno upravljanje vremenom su neophodni, pa tijekom radnog dana koristim svu modernu tehnologiju koja mi pojednostavljuje planiranje (kalendare i podsjetnike), a još uvijek se koristim i brojnim papirićima te ″običnim″ podsjetnicima. Naime,  neopisivo mi je zadovoljstvo išarati upravo izvršenu obvezu koju sam zapisala na papiru ili zgužvati papir i baciti ga u koš za smeće. 

Za računalom provodim veći dio dana: odgovaram na tekuće zahtjeve kolega i kupaca koji imaju moj direktni kontakt, a ovisno o projektu, izrađujem cjenike, kalkulacije, posebne cijene, budžetiranje, poslovne i marketinške planove, analize tržišta, prodajne analize, koordiniram izradu promotivnih materijala, itd… Osim toga, sve moje aktivnosti ponekad radim na posve drugoj lokaciji, ovisno o putovanjima, za vrijeme kojih radim s lokalnim timovima.

4. Koliko vam znanja i vještine stečene tijekom studiranja na VERN’u, olakšavaju snalaženje u svakodnevnim poslovnim obavezama i suočavanje s izazovima?


Slikovito bih rekla kako je najvažnije gradivo koje sam utvrdila na VERN’u, misliti svojom glavom. Mnoštvo seminarskih radova, kako onih individualnih tako i grupnih, analize slučajeva, brojne rasprave, od kojih su neke bile prilično žestoke učeći nas rješavati konflikte, preuzimati vodstvo, međusobno se motivirati i hrabriti, uvelike su obilježili moj razvoj. 

Odmah po završetku prijediplomskog studija bila sam u stanju samostalno prikupljati informacije, analizirati ih i planirati, te u suradnji s kolegama i implementirati učinkovita rješenja za mnoga goruća pitanja, te postaviti solidne temelje za daljnji rast. U današnjem poslovanju koje je u potpunosti ″e″, uvelike mi je pomogla i kvalitetna informatička edukacija koja je nezaobilazni temelj pismenosti današnjeg poslovnog čovjeka.

Znanja i vještine stečene tijekom studiranja, u potpunosti su odgovarali specifičnim zahtjevima područja kojim se bavim i omogućili mi da se vrlo brzo uhvatim u koštac s mnogim izazovima. Sva stečena znanja nastojim i dalje produbljivati i osuvremenjivati, kako bi mi i ubuduće što više koristila u praktičnom radu.

5. Na VERN’u ste angažirani kao predavačica, na katedri za Psihologiju i komunikacije. Koliko vam rad sa studentima koristi u daljnjem profesionalnom razvoju?


Smatram da je ključ daljnjeg razvoja, kako onog profesionalnog tako i osobnog, cjeloživotno učenje, razmjena iskustava i ″networking″, a rad sa studentima uvelike me obogaćuje. Vrlo je interesantno obrađivati istu tematsku cjelinu s različitim studentima i voditi potpuno drugačije rasprave, generirati nove ideje, promatrajući različite stavove – uvijek nešto novo. 

Današnji model studiranja potiče intenzivnu suradnju predavača i studenata, što izrazito pozitivno djeluje na motiviranost studenata i omogućuje im stjecanje praktičnih znanja, krojenih prema njihovim potrebama. 

Osjećam veliko zadovoljstvo kada studentima mogu pomoći da ovladaju predviđenim znanjima, preispitaju svoj način razmišljanja te usvoje odgovarajuće vještine koje će im već sutra biti neophodan preduvjet za zapošljavanje. To mi ujedno predstavlja i neprekidan izazov koji me motivira i daje mi pozitivnu energiju, koju usmjeravam na ostala područja svog djelovanja.

6. Kakvi su Vam dugoročni poslovni planovi?


Prilike su svugdje oko nas te ih pokušavam na vrijeme prepoznati i iskoristiti. U planu mi je daljnje usavršavanje i stjecanje novih znanja jer smatram kako je u današnjoj, izrazito konkurentnoj okolini to moja zadaća i obveza prema samoj sebi. Jedino ambiciozna i obrazovana osoba ima dobre mogućnosti za uspjeh i razvoj karijere. Jednako kao i u poslovanju, da biste ostvarili konkurentsku prednost na tržištu i preduhitrili konkurenciju, morate stalno ulagati u sebe. 

Imam nekoliko područja na kojima planiram daljnja ulaganja i trenutno još analiziram i osluškujem, radeći u međuvremenu ono što najbolje znam. Strast za stjecanjem novih znanja, daje mi snažnu energiju da se uhvatim u koštac s mnogim izazovima. 

Odjel za komunikacije
Datum objave: 3.3.2011.