ZRINKA PELKO

Zrinka Pelko – alumni Poduzetničkog menadžmenta – od ljudskih potencijala do financija

ZRINKA PELKO
Voditeljica Odjela za financijsko upravljanje i kontrole, Ministarstvo financija RH (Glavno tajništvo)
Diplomirala (POM): 2009.

Naša kolegica Zrinka Pelko je na VERN’ovom diplomskom studiju Poduzetničkog menadžmenta diplomirala na temi upravljanje ljudskim potencijalima, a profesionalno usmjeravanje prema ovom području je, kako sama kaže, započela još na preddiplomskom studiju Ekonomije poduzetništva.

Ni u poslovnom razvoju nije odustala od svog primarnog interesa te je u Ministarstvu financija od 2007. do 2014. napredovala od statusa vježbenice do voditeljice nadležne ustrojstvene jedinice, u području razvoja i stručnog usavršavanja ljudskih potencijala. Takav joj je razvoj omogućio da poslovne procese upozna sa strateške, taktičke te operativne razine (sudjelovanjem u izradi prijedloga mjera „Strategije razvoja ljudskim potencijalima za državnu službu“, izradom planova za njihovu provedbu i provođenjem istih). 

„Kvalitetno prepoznavanje potencijala pojedinca te iznalaženje mjesta u kojem bi ti potencijali mogli biti maksimalno iskorišteni, usko su povezani s mojom osobnom karakteristikom pozornog slušanja drugoga i sistematičnošću te sa stečenim znanjima na VERN’u“, istaknula je Zrinka. 

No, nakon razvoja karijere u jednom području, ove se godine odlučila na svojevrsni zaokret te je preuzela funkciju voditeljice Odjela za financijsko upravljanje i kontrole u Glavnom tajništvu Ministarstva financija. 

„Budući da sam stekla odgovarajući certifikat za zvanje ovlaštenog unutarnjeg revizora u javnom sektoru, posjedovala sam odgovarajuću kvalifikaciju za preuzimanje mjesta voditeljice u području financijskog poslovanja. A zašto promjena? Pa i rezultati brojnih istraživanja pokazuju kako je svakih sedam godina poželjno promijeniti profesionalno usmjerenje“, objasnila je Zrinka.

Istaknula je kako je obrazovanjem na VERN’u stekla čvrste temelje za profesionalnu karijeru, tj. alate za specijaliziranje u jednom području interesa, ali i jednostavan prelazak u drugo, odnosno razvoj druge i treće karijere. I na diplomskoj i na preddiplomskoj razini bila je odlična studentica te ističe da je maksimalno iskorištavala sve ponuđene mogućnosti za stjecanje dodatnih znanja i savjetovanje od strane profesora. 

„Stjecanjem konkretnih, iskoristivih vještina za profesionalni razvoj, VERN’ mi je pomogao i u osobnom razvoju, potičući moj izlazak iz zone komfornosti i sigurnosti poznatog u nova područja, u kojima je za savladavanje zatečenog stanja bilo potrebno uložiti dodatni napor“, sumira Pelko, koja je svjesna kako je i cjeloživotno obrazovanje sastavni dio osobnog razvoja.

Potvrđuje to i dodatnim stručnim usavršavanjima i osposobljavanjima: za unutarnjeg revizora, u području proračunskog računovodstva, za voditelja u elektroničkim medijima, a cilj joj upisati i poslijediplomski sveučilišni studij. 

Zrinki želimo puno sreće i uspjeha u daljnjem profesionalnom razvoju i napredovanju!

Odjel za komunikacije
Datum objave: 29.1.2016.