Predavači na VERNU'u

 • dr. sc. Edib Ahmetašević, dipl. filmski i tv snimatelj, pred.
 • Vinko Bareta, dipl. ing. el., predavač
 • dr. sc. Anton Florijan Barišić, profesor visoke škole
 • dr. sc. Ilija Barišić, asistent
 • dr. sc. Mladen Barković, profesor visoke škole u trajnom zvanju
 • prof. dr. sc. Zoran Baus, redoviti profesor
 • doc. dr. sc. Domagoj Bebić
 • Tvrtko Begović, dipl. ing. el., predavač
 • Ivana Bekić, dipl. oec., predavač
 • Stanislav Bender, prof., predavač
 • mr. sc. Ivo Beroš, viši predavač
 • dr. sc. Snježana Boranić Živoder, profesor visoke škole
 • doc. dr. sc. Nikolina Borčić
 • Vinko Brešan, izvanredni profesor (umjetničko zvanje)
 • Miljenko Bukovčan, dipl. snimatelj, docent u umjetničkome području
 • dr. sc. Danijela Bušetinčan, predavač
 • Igor Buzov, dipl. inf., predavač
 • Ružica Cigler, mag. pol., predavač
 • dr. sc. Melita Cita, viši predavač
 • doc. dr. sc. Josipa Cvelić – Bonifačić
 • Vesna Cvitanović, mag. oec., viši predavač
 • doc. dr. sc. Marko Čupić
 • Toni Čvrljak
 • mr. sc. Gordana Ćorić, viši predavač
 • Krešimir Dabo, mag. rel. publ., predavač
 • dr. sc. Željko Dobrović, redoviti profesor
 • dr. sc. Irena Đokić, predavač
 • Silvana Fratrić Kunac, prof., viši predavač
 • Jakob Gračanin, dipl. ing. inf., predavač
 • mr. sc. Zrinka Gregov, viši predavač
 • Goran Grgić
 • prof. Rajko Grlić
 • Vesna Gruja Tomić, prof., predavač
 • Anita Harmina, univ. spec. oec., predavač
 • Miranda Herceg, dipl. art., predavač
 • Stanko Herceg, dipl. snimatelj, izvanredni profesor (umjetničko zvanje)
 • Zlatko Herljević, mag. pol., predavač
 • Neven Hitrec, dipl. redatelj, docent u umjetničkome području
 • doc. dr. sc. Mirela Holy
 • dr. sc. Siniša Horak, profesor visoke škole u trajnom zvanju
 • Lidija Horvatić, dipl. iur.
 • dr. sc. Lana Hudeček, profesor visoke škole u trajnom zvanju
 • Iva Ivan, mag. art., predavač
 • doc. dr. sc. Jadranka Ivanković
 • dr. sc. Mirko Jakopčić, izvanredni profesor
 • Radislav Jovanov
 • Siniša Jovčić, prof., predavač
 • mr. sc. Morana Kasapović, predavač
 • Krešimir Kavran
 • dr. sc. Josip Kereta, profesor visoke škole
 • dr. sc. Zoran Klarić, profesor visoke škole u trajnom zvanju
 • doc. dr. sc. Hrvoje Klasić
 • Tomislav Klauški, dipl. nov., asistent
 • doc. dr. sc. Maja Kolega
 • mr. sc. Zoran Komar, predavač
 • mr. sc. Dragan Kopecki, predavač
 • dr. sc. Bruno Kragić, predavač
 • Tajana Kramar Šandl, univ. spec. oec., predavač
 • dr. sc. Jasenka Kranjčević, viši predavač
 • Dubravko Kraus, mag. rel. int., predavač
 • dr. sc. Branko Krnić, dipl. oec., profesor visoke škole u trajnom zvanju
 • Dino Krpan, predavač
 • Svea Kršul, prof., predavač
 • Dunja Lakuš, mag. phon., asistent
 • Carmen Lhotka, dipl. filmski i TV montažer, predavač
 • Silvija Londero Šimleša, univ. spec. pol., predavač
 • mr. sc. Igor Ljubi, viši predavač
 • Martina Majić, prof., predavač
 • dr. sc. Ivan Maloča, viši predavač
 • mr. sc. Dubravka Maras, predavač
 • Bono Marjanović, struč. spec. oec., predavač
 • Sanda Marjanović, prof., viši predavač
 • dr. sc. Izidora Marković Vukadin, predavač
 • Irena Medvešek, prof., predavač
 • mr. sc. Martina Mencer Salluzzo, predavač
 • Dubravko Merlić
 • Branimir Meštrić, dipl. ing., asistent
 • Joško Meter, dipl. ing., predavač
 • Kristijan Milić
 • mr. sc. Marijan Milinović, viši predavač
 • doc. dr. sc. Irena Miljković Krečar
 • mr. sc. Vanja Mladineo, predavač
 • mr. sc. Sanja Mudrić Rešetar, predavač
 • Jadranka Musulin, dipl. oec., viši predavač
 • Dean Nižetić, struč. spec. oec., predavač
 • Astrid Nox, prof., predavač
 • mr. sc. Vanja Njavro Kern, predavač
 • Stana Odak Krasić, mag. nov., viši predavač
 • Jerko Pandžić, dipl. ing., asistent
 • Radoslav Pažameta, dipl. filmski i TV snimatelj, predavač
 • Mara Pekez, prof., predavač
 • doc. dr. sc. Davor Perkov, profesor visoke škole
 • Krasnodar Peršun, struč. spec. oec., predavač
 • doc. dr. sc. Diana Plantić Tadić
 • doc. dr. sc. Dijana Pletikosa
 • dr. sc. Darko Polšek, redoviti profesor
 • Josip Popovac
 • dr. sc. Darija Prša, viši predavač
 • mr. sc. Ivan Radošević, viši predavač
 • doc. dr. sc. Ozana Ramljak
 • Jasenko Rasol
 • Hrvoje Ratkić, struč. spec. oec., asistent
 • Zvonimir Repač, dipl. oec., predavač
 • Vladimir Rešković, struč. spec. oec.
 • mr. sc. Kristian Saletović, viši predavač
 • mr. sc. Iva Senegović, viši predavač
 • Višnja Skorin, dipl. filmski i TV montažer, predavač
 • Marija Slijepčević, univ. spec. oec., viši predavač
 • Davor Stanković, prof., predavač
 • dr. sc. Zoran Sušanj, redoviti profesor
 • Tomica Šćavina, prof., predavač
 • dr. sc. Alen Šimec, predavač
 • Zoran Šimić, mag. psych., predavač
 • mr. sc. Marijana Šimundža Golemac, predavač
 • Tomislav Štuka, prof., predavač
 • Branka Šuput, prof., predavač
 • Kristian Šustar, univ. spec. oec., predavač
 • izv. prof. Ivan Tanta, dipl. pol.
 • mr. sc. Neda Telišman-Košuta, viši predavač
 • mr. sc. Željko Tintor, viši predavač
 • Sandra Tišma Zemunić, dipl. oec.
 • Slavko Titan, dipl. ing. mech., predavač
 • doc. dr. sc. Marijana Togonal
 • dr. sc. Amelia Tomašević, profesor visoke škole u trajnom zvanju
 • Željko Trezner, mag. rel. int., viši predavač
 • doc. dr. sc. Danijela Unić
 • Maja Vekić-Vedrina
 • Marija Volarević, mag. nov., predavač
 • Ivana Vrcić, univ. spec. iur., predavač
 • Ivana Vrhovski, prof. soc., viši predavač
 • Šime Vučetić
 • Neven Vučković, dipl. iur., asistent
 • Tomislav Vujnović
 • Mario Vukelić, dipl. iur. oec., viši predavač
 • Maja Vukić
 • Igor Weidlich, mag. nov., predavač
 • mr. sc. Anita Zelić, predavač
 • Ivan Zelić, mag. art., docent u umjetničkome području
 • dr. sc. Marija Zuber, dipl. oec., predavač
 • Dražen Žarković
 • Krešimir Žnidar