Ured za praksu

za specijalističke diplomske stručne studije

Kontakti ureda za praksu

 

Voditeljica ureda za praksu

Nataša Jeličić, struč. spec. oec., pred. ( natasa.jelicic@vern.hr)

 

Nositelji prakse

Palmotićeva ulica 82/1, 10000 Zagreb

Poduzetnički menadžment, Računovodstvo i financije
mr. sc. Marijan Milinović, viši predavač

Upravljanje poslovnim komunikacijama, Menadžmet održivog razvoja turizma, Upravljanje ljudskim potencijalima
dr. sc. Mirela Holy, docent

IT menadžment
Jadranka Musulin, dipl. oec., viša predavačica

Filmska i televizijska režija i produkcija
dr. sc. Ozana Ramljak, docent

 

Dokumentacija

Poduzetnički menadžment

Obavezna dokumentacija:

 

Upravljanje ljudskim potencijalima

Obavezna dokumentacija:

 

Računovodstvo i financije

Obavezna dokumentacija:

 

Menadžment održivog razvoja turizma

Obavezna dokumentacija:

 

IT menadžment

Obavezna dokumentacija:

 

Upravljanje poslovnim komunikacijama

Obavezna dokumentacija:

 

Filmska i televizijska režija i produkcija

Obavezna dokumentacija:

 

Studenti