Savjetovalište za studente

Svrha: stručna podrška i savjetovanje studentica i studenata za vrijeme studiranja

Ciljevi:

  • svladavanje poteškoća i prepreka u akademskom i privatnom okruženju
  • kvalitetno i iskustveno studiranje za postizanja vrhunskih rezultata
  • priprema studentica i studenata za tržište rada
  • ostvarivanja vlastitih potencijala
  • ispunjen i svrhovit životni put.

 Ciljna skupina: studentice i studenti Sveučilišta VERN’

 Izvedba programa: radionice, predavanja, vježbaonice, peer grupe, gostujuća predavanja, grupna i individualna savjetovanja.

Područja stručne podrške:

  • podrška i savjetovanje u obrazovnom procesu i razvoju znanja i vještina
  • karijerno savjetovanje
  • psihološko savjetovanje (stresne situacije, promjene, odnosi, komunikacija s drugim ljudima, savladavanje prepreka, motivacija)
  • razvoj emocionalne inteligencije
  • upravljanje vremenom

Način rada: kontaktno i online

Osnovno načelo Savjetovališta je povjerljivost. Savjetovanje je strogo povjerljiv proces i informacije dobivene tijekom savjetovanja neće se dijeliti s drugim osobama.

Stručna podrška i savjetovanje:

Silvana Fratrić Kunac, prof. psihologije, viši predavač
silvana.fratric@vern.hr

Nataša Jeličić, mag. oec., predavač
natasa.jelicic@vern.hr
099 210 69 34

Studenti