STUDIJI

VERN’ izvodi:
7 preddiplomskih stručnih studija
3 preddiplomska sveučilišna studija
7 specijalističkih diplomskih stručnih studija

Preddiplomski studiji

Preddiplomski sveučilišni studiji

Trajanje: 3 godine / 6 semestara
ECTS bodovi: 180

Diplomski stručni studiji