Filmska i televizijska režija i produkcija

Studij objedinjuje redateljska i producentska znanja i vještine na način koji osigurava kvalitetno bavljenje i režijom i produkcijom.

Informacije o studiju

Naziv studija: Filmska i televizijska režija i produkcija
Izvođač:
Sveučilište VERN’
Vrsta/stupanj visokoškolskog obrazovanja: Dvogodišnji specijalistički diplomski stručni studij
Trajanje studija: 2 akademske godine / 4 semestara
Stručni naziv: Stručni specijalist / stručna specijalistica sektora filmske i televizijske režije i produkcije (struč. spec. art.)
ECTS: 120
Početak nastave: listopad
NASTAVA
Način studiranja:
Redovni / Izvanredni (studij uz rad)

O studiju

Studij Filmske i televizijske režije i produkcije  objedinjuje redateljska i producentska znanja i vještine na način koji osigurava kvalitetno bavljenje i režijom i produkcijom. Tako se osigurava integrativnost pozicije redatelja (koji je odgovoran za kreativni aspekt audiovizualnog djela) i producenta (koji osigurava uvjete za proizvodnju audiovizualnog djela u svim fazama) što završenim studentima ovog studijskog programa omogućava rad u području kreativne industrije koja nudi brojne mogućnosti za (samo)zapošljavanje.

Studenti koji završe ovaj program biti će osposobljeni za samostalno stvaranje u području koje ujedinjuje kreiranje raznovrsnih AV sadržaja i stvaralačko izražavanje / režiju u filmskom i televizijskom mediju, kao i na novim platformama, te za osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta i sredstava potrebnih za realizaciju i eksploataciju AV djela / koordiniranje rada autora, koautora i svih drugih suradnika u razvoju, proizvodnji i eksploataciji AV djela, kao i u upravljanju autorskim pravima.

Dopusnica

Uvjeti upisa na studij

Pravo upisa na prvu godinu studija imaju studenti sa završenim stručnim ili sveučilišnim preddiplomskim studijem (180 ECTS) s prosjekom ocjena od 3,5 i više. Iznimno na studij se mogu prijaviti i studenti s prosjekom 3,0 uz dvije preporuke svojih profesora ili poslodavaca.

Kao dokaz ulaznih kompetencija (audiovizualna pismenost, poznavanje temeljnih filmskih i televizijskih sadržaja i temeljnih medijskih koncepata, temeljna znanja i vještine u proizvodnji filma, vladanje alatima potrebnim za proizvodnju audiovizualnih sadržaja) kandidati trebaju dostaviti svoje dosadašnje radove iz audiovizualnog područja (minimalno jedno audiovizualno djelo ili scenarij igranog filma ili produkcijski projekt) najkasnije 10 dana prije razredbene provjere na e-mail: razredbeni.ftrp@vern.hr.

Jesenski rok razredbene provjere održat će se u subotu 5. rujna u prostorima VERN’a, prema preporučenim epidemiološkim standardima.

Uz pristupne radove kandidati moraju položiti razredbeni ispit koji se sastoji od pisanja eseja na zadanu temu te usmenog dijela koji se polaže pred stručnim povjerenstvom i na kojem se procjenjuje znanje kandidata iz područja struke. Detaljnije o razredbenoj provjeri na pronađite na linku upisi na diplomsku razinu.

Pročelnica studija

 
dr. sc. Ozana Ramljak, docent

ozana.ramljak@vern.hr

Palmotićeva ulica 82/1, 10000 Zagreb

Filmska i televizijska režija i produkcija