Filmska i televizijska režija i produkcija

Studij objedinjuje redateljska i producentska znanja i vještine na način koji osigurava kvalitetno bavljenje i režijom i produkcijom.

Filmska i televizijska režija i produkcija

1. godina

1. semestar

Naziv predmeta

Kamera u dokumentarnom i igranom filmu

Priprema dokumentarnog  filma

Produkcija i financiranje av djela

Transmedijske produkcijske strategije

Scenarij i dramaturgija TV serija

Namjenska audiovizualna djela

2. semestar

Naziv predmeta

Režija dokumentarnog  filma 

Montaža slike i zvuka

Glazba i zvuk na filmu i televiziji

Scenografija i kostimografija

Scenarij  igranog filma

Plasman audiovizualnih djela

Prava intelektualnog vlasništva

3. semestar

Naziv predmeta

Režija igranog filma

Ponašanje i gluma pred kamerom

Režija televizijskih formata

Produkcija igranog filma

Digitalna produkcija i postprodukcija

Izborni predmet 1

Izborni predmet 2

4. semestar

MODUL

PREDMET

Režija

Režija igranoga i dokumentarnog filma

Produkcija

Produkcija igranoga i dokumentarnog filma

 

Izborni predmet 3

Izborni predmet 4

Specijalistička praksa

Specijalistički diplomski stručni rad

Izborni kolegiji

PREDMET

Estetika i analiza filma

Priprema AV projekta

Digitalne audiovizualne platforme

Filmske adaptacije

Nezavisna televizijska produkcija

Transmedijska dramaturgija

Upravljanje sobom i odnosima

Tri sekvence

Predavači

Vinko Brešan

Miljenko Bukovčan

Goran Grgić

Rajko Grlić

Neven Hitrec

Radislav Jovanov Gonzo

Maja Kolega

Dino Krpan

Daniel Kušan

Carmen Lhotka

Ivan Maloča

Kristijan Milić

Martina Petrović

Josip Popovac

Ozana Ramljak

Ivor Šiber

Tomislav Štuka

Slobodan Trninić

Hrvoje Turković

Ivana Vrcić

Maja Vukić

Slaven Zečević

Ivan Zelić

Dražen Žarković

Filmska i televizijska režija i produkcija