IT menadžment

Nove tehnologije su danas strateški faktor razvoja organizacija, a informacije glavno uporište menadžementa!

Ukratko

Stupanj: Specijalistički diplomski stručni studij
ECTS: 120
Trajanje studija: 4 semestara (2 godine)
Stručni naziv: Stručni/a specijalist/specijalistica menadžmenta informacijskih tehnologija (struč.spec.inf.)
Početak nastave: Listopad 2021.
Pogledaj brošuru:

Pročelnica:

Jadranka Musulin, dipl. oec., viša predavačica
jadranka.musulin@vern.hr

Prijava na studij

Studij osigurava potrebna znanja za uspješno upravljanje poslovnim procesima u području integracije informacijskih tehnologija u poslovanje, a njihovom konstantnom primjenom u praksi, prilikom upravljanja organizacijama ili poslovnim procesima, student razvijaju i ostale kompetencije.

Što ćeš naučiti?

  • upravljati pojedinim funkcionalnim područjima u organizacijama privatnog i javnog sektora,
  • upravljati informatičkim funkcijama u organizacijama,
  • upravljati poslovanjem u malim i srednje velikim tvrtkama, koje integriraju IT tehnologije u poslovanje,
  • planirati informacijske sustave,
  • planirati primjenu IT-a u e-poslovanju,
  • modelirati poslovne tehnologije i optimizaciju organizacije,
  • izraditi plan mjerenja performansi organizacije,
  • upravljati kvalitetom razvoja informacijskih sustava.