IT menadžment

Nove tehnologije su danas strateški faktor razvoja organizacija, a informacije glavno uporište menadžementa!

Informacije o studiju

Naziv studija: IT menadžment
Izvođač:
Sveučilište VERN’
Vrsta/stupanj visokoškolskog obrazovanja: Dvogodišnji specijalistički diplomski stručni studij
Trajanje studija: 2 akademske godine / 4 semestara
Stručni naziv: Stručni/a specijalist/specijalistica IT menadžmenta (struč.spec.inf.)
ECTS: 120
Početak nastave: ožujak/listopad
NASTAVA
Način studiranja:
Redovni / Izvanredni (studij uz rad). Nastava se odvija tijekom 15 tjedana u semestru (kontaktno u predavaonici uz mogućnost online praćenja u opravdanim situacijama – tzv. hibrid), u vremenu od 17h (u prosjeku 12 školskih sati tjedno, odnosno 3 dana u tjednu).

O studiju

Menadžeri danas na raspolaganju imaju dva ključna čimbenika za uspješno vođenje organizacije. S jedne strane, suvremene metode upravljanja i odlučivanja, a s druge strane, suvremene informatičke tehnologije koje pružaju potporu procesima upravljanja i odlučivanja. U takvim okolnostima, potreba za stručnjacima osposobljenima za usklađeno korištenje metoda upravljanja i odlučivanja uz potporu IT-a, na tržištu sve je izraženija. Ovaj studij je koncipiran na način da obrazuje stručnjake koji će biti osposobljeni:

  • nositi se s brzim promjenama u okruženju,
  • upotrebljavati suvremene metode upravljanja, odlučivanja i pripadajuću informacijsku tehnologiju,
  • dinamično (re)dizajnirati poslovne procese pomoću IT-a i, posebno, internetskih resursa.

Pročelnik studija

 

dr. sc. Jadranka Musulin, viša predavačica

jadranka.musulin@vern.hr

Palmotićeva ulica 82/1, 10000 Zagreb

IT menadžment