IT menadžment

Nove tehnologije su danas strateški faktor razvoja organizacija, a informacije glavno uporište menadžementa!

AKADEMSKI KALENDAR  
Akademski kalendar 2022./2022. PDF
Akademski kalendar 2020./2021. PDF
Izmjene kalendara akademske godine 2019./2020. u ljetnom semestru (Koronavirus) – svibanj PDF
Kalendar akademske godine 2019./2020. za zimski semestar PDF
Kalendar akademske godine 2019./2020. za ljetni semestar PDF
ISPITNI ROKOVI  
Termini ispita u zimskom ispitnom roku (veljača 2022.) PDF

Najava obrana specijalističkih diplomskih stručnih radova

Vrijeme i mjesto obrane

13.12.2021., ponedjeljak, 16.00 – 16.45, učionica 23

Ime i prezime kandidata DUBRAVKO JAKOVAC
Tema specijalističkog diplomskog 
stručnog rada

Uspostava centra dijeljenih usluga na primjeru hrvatske javne uprave

Članovi povjerenstva

mr. sc. Hrvoje Belani, viši pred. predsjednik povjerenstva
mr. sc. Igor Ljubi, viši pred., mentor i član
dr. sc. Alen Šimec, viši pred., član

Datum objave 8.12.2021.
Vrijeme i mjesto obrane

13.12.2021., ponedjeljak, 16.00 – 16.45, učionica 25

Ime i prezime kandidata JURAJ ČIČKO
Tema specijalističkog diplomskog 
stručnog rada

OBLIKOVANJE RAZVOJNOG OKVIRA PRI POKRETANJU ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA KORIŠTENJEM POSLOVNIH METODA ODLUČIVANJA

Članovi povjerenstva

dr. sc. Anton Florijan Barišić, prof. v. š., predsjednik povjerenstva
Maja Vekić Vedrina, dipl. ing., mentorica i članica
Joško Meter, dipl. ing., pred., član

Datum objave 8.12.2021.

Važni datumi

7. ožujka 2022. Početak nastave u ljetnom semestru akademske godine 2021./2022.

————–

ARHIVA: AKADEMSKI KALENDAR 2018./2019.  
Kalendar akademske godine za zimski semestar PDF
Kalendar akademske godine za ljetni semestar PDF
IT menadžment