Menadžment održivog razvoja turizma

Upravljanje turizmom postaje izazov koji mora objediniti potrebu čuvanja baštine, ali i potrebe poduzetnika, stanovništva i očekivanja turista!

Ukratko

Stupanj: Specijalistički diplomski stručni studij
ECTS: 120
Trajanje studija: 4 semestara (2 godine)
Stručni naziv: Stručni/a specijalist/specijalistica turističkog menadžmenta (struč.spec.oec..)
Početak nastave: Listopad 2021.
Pogledaj brošuru:

Pročelnica:

dr. sc. Mirela Holy, predavačica
mirela.holy@vern.hr

Prijava na studij

 
Studenti na izbornim otočnim kolegijima na Visu

Stečena znanja studentima omogućavaju obavljanje brojnih poslova vezanih uz menadžment turizma u turističkim poduzećima, hotelima i drugim smještajnim objektima, kao i drugim nositeljima aktivnosti vezanih uz turizam.

Što ćeš naučiti?

  • znanja neophodna za obavljanje visokostručnih, upravljačkih poslova iz područja turizma
  • kako razvijati turizam u destinaciji na postulatima održivog razvoja
  • kako upravljati različitim stručnim poslovima u svim vrstama turističkih i ugostiteljskih organizacija
  • kako očuvati prirodne i kulturne resurse te istovremeno poticati rast koji osigurava profit
  • specijalistička znanja iz područja psihologije u turizmu
  • strateški, financijski, marketinški i operacijski menadžment u turizmu
  • kako poticati inovativno poduzetništvo u turizmu.