Menadžment održivog razvoja turizma

Upravljanje turizmom postaje izazov koji mora objediniti potrebu čuvanja baštine, ali i potrebe poduzetnika, stanovništva i očekivanja turista!

Ukratko

Stupanj: Specijalistički diplomski stručni studij
ECTS: 120
Trajanje: 4 semestara (2 godine)
Stručni naziv: Stručni/a specijalist/specijalistica turističkog menadžmenta (struč.spec.oec..)
Početak: 7. ožujka 2022. ili 3. listopada 2022.
Brošura:  
Izvedba: Redovna ili izvanredna (studij uz rad)
  Nastava se odvija tijekom 15 tjedana u semestru (kontaktno u predavaonici uz mogućnost online praćenja u opravdanim situacijama - tzv. hibrid), u vremenu od 17h (u prosjeku 12 školskih sati tjedno, odnosno 3 dana u tjednu).
Prijava na studij  
UPISNI POSTUPAK  
ŠKOLARINA  
 
Studenti na izbornim otočnim kolegijima na Visu

Stečena znanja studentima omogućavaju obavljanje brojnih poslova vezanih uz menadžment turizma u turističkim poduzećima, hotelima i drugim smještajnim objektima, kao i drugim nositeljima aktivnosti vezanih uz turizam.

Neki od poslova za koje te pripremamo

  • znanja neophodna za obavljanje visokostručnih, upravljačkih poslova iz područja turizma
  • kako razvijati turizam u destinaciji na postulatima održivog razvoja
  • kako upravljati različitim stručnim poslovima u svim vrstama turističkih i ugostiteljskih organizacija
  • kako očuvati prirodne i kulturne resurse te istovremeno poticati rast koji osigurava profit
  • specijalistička znanja iz područja psihologije u turizmu
  • strateški, financijski, marketinški i operacijski menadžment u turizmu
  • kako poticati inovativno poduzetništvo u turizmu.