Menadžment održivog razvoja turizma

Upravljanje turizmom postaje izazov koji mora objediniti potrebu čuvanja baštine, ali i potrebe poduzetnika, stanovništva i očekivanja turista!

Informacije o studiju

Naziv studija: Menadžment održivog razvoja turizma
Izvođač:
Sveučilište VERN’
Vrsta/stupanj visokoškolskog obrazovanja: Dvogodišnji specijalistički diplomski stručni studij
Trajanje studija: 2 akademske godine / 4 semestara
Stručni naziv: Stručni/a specijalist/specijalistica turističkog menadžmenta (struč.spec.oec.)
ECTS: 120
Početak nastave: ožujak/listopad
NASTAVA
Način studiranja:
Redovni / Izvanredni (studij uz rad). Nastava se odvija svaki tjedan (u većoj mjeri online), uz korigirano nastavno opterećenje (manje dana u tjednu – najviše tri i kraću satnicu).

O studiju

Specijalistički studij Menadžmenta održivog razvoja turizma koncipiran je tako da kroz svoje obavezne kolegije poput Strateškog menadžmenta, Ekonomike turizma, Kriznog menadžmenta i Upravljanja projektima omogući dopunu i produbljivanje općih menadžerskih znanja i vještina potrebnih u turizmu.

Kolegiji poput Turističkih trendova i inovacija, Dizajn menadžmenta i Prava u turizmu, upoznat će student s nekim novim aspektima menadžmenta u turizmu, dok će im izborni kolegiji omogućiti specijalizaciju za menadžment po- jedinih vrsta turizma karakterističnih za Hrvatsku – nautički, ruralni, kulturni, kongresni, ekoturizam, wellness turizam. U IV. semestru studenti obavljaju tromjesečnu stručnu praksu, a takvom kombinacijom teorijskog i praktičnog znanja, stječu različite kompetencije koje na kraju rezultiraju cjelovitim razumijevanjem fenomena turizma.

Pročelnica studija

 

dr. sc. Mirela Holy, docent

01.48.81.839

mirela.holy@vern.hr

Palmotićeva ulica 82/1, 10000 Zagreb

Menadžment održivog razvoja turizma