Menadžment održivog razvoja turizma

Upravljanje turizmom postaje izazov koji mora objediniti potrebu čuvanja baštine, ali i potrebe poduzetnika, stanovništva i očekivanja turista!

AKADEMSKI KALENDAR  
Akademski kalendar 2020./2021. PDF
Izmjene kalendara akademske godine 2019./2020. u ljetnom semestru (Koronavirus) – svibanj PDF
Kalendar akademske godine 2019./2020. za zimski semestar PDF
Kalendar akademske godine 2019./2020. za ljetni semestar PDF
ISPITNI ROKOVI  
Termini ispita u jesenskom ispitnom roku (rujan 2021.) PDF

Najava obrana specijalističkih diplomskih stručnih radova

Vrijeme i mjesto obrane

28.6.2021., ponedjeljak, 11.00 – 12.00, učionica 24

Ime i prezime kandidata NIKOLETA KRSTULOVIĆ
Tema specijalističkog diplomskog 
stručnog rada

Potencijali razvoja zdravstvenog turizma u Republici Hrvatskoj

Članovi povjerenstva

doc. dr. sc. Dijana Pletikosa, viši pred., predsjednica povjerenstva
mr. sc. Neda Telišman – Košuta, viši pred., mentorica i članica
mr. sc. Gordana Ćorić, viši pred., članica

Datum objave 23.6.2021.
Vrijeme i mjesto obrane

30.6.2021., srijeda, 14.00 – 15.00, učionica 23

Ime i prezime kandidata TAMARA ZUBČIĆ
Tema specijalističkog diplomskog 
stručnog rada

Perspektive i mogućnosti razvoja pustolovnog i aktivnog turizma u Dalmaciji

Članovi povjerenstva

dr. sc. Dijana Pletikosa, viši pred., predsjednica povjerenstva
dr. sc. Snježana Boranić – Živoder, prof. v. š., mentorica i članica
mr. sc. Gordana Ćorić, viši pred.., članica

Datum objave 23.6.2021.
Vrijeme i mjesto obrane

30.6.2021., srijeda, 15.00 – 16.00, učionica 23

Ime i prezime kandidata MARINELA LOVRIĆ
Tema specijalističkog diplomskog 
stručnog rada

Potencijali filmskog turizma u stvaranju imidža, ponudi i promociji hrvatskih turističkih destinacija

Članovi povjerenstva

doc. dr. sc. Dijana Pletikosa, viši pred., predsjednica povjerenstva
dr. sc. Snježana Boranić Živoder, prof. v. š., mentorica i članica
doc. dr. sc. Jadranka Ivanković, prof. v. š., u trajnom zvanju, članica

Datum objave 23.6.2021.
Vrijeme i mjesto obrane

30.6.2021., srijeda, 17.00 – 18.00, učionica 23/online

Ime i prezime kandidata PERO ĐUKA
Tema specijalističkog diplomskog 
stručnog rada

Gastronomska ponuda u zračnim lukama u funkciji turizma na primjeru Dubrovnika

Članovi povjerenstva

dr. sc. Jadranka Ivanković, prof. v. š., u trajnom zvanju, predsjednica povjerenstva
dr. sc. Snježana Boranić Živoder, prof. v. š., mentorica i članica
Željko Trezner, struč. spec. oec., pred., član

Datum objave 23.6.2021.

Važni datumi

8. ožujka 2021. Početak nastave u ljetnom semestru akademske godine 2020./2021.

————

ARHIVA: AKADEMSKI KALENDAR 2018./2019.  
Kalendar akademske godine za zimski semestar PDF
Kalendar akademske godine za ljetni semestar PDF
Menadžment održivog razvoja turizma