Menadžment održivog razvoja turizma

Upravljanje turizmom postaje izazov koji mora objediniti potrebu čuvanja baštine, ali i potrebe poduzetnika, stanovništva i očekivanja turista!

1. godina

1. semestar

Naziv predmeta P V ECTS Nositelj
Obavezni predmeti
Turizam i novi ekonomski koncepti 15 15 6 dr. sc. Dijana Pletikosa, docent
Trendovi u suvremenom turizmu 15 15 5 mr. sc. Neda Telišman-Košuta, viša predavačica
Sociologija turizma 15 15 5 dr. sc. Darko Polšek, redoviti profesor u trajnom zvanju
Psihologija u turizmu 15 15 5 dr. sc. Irena Miljković Krečar, docent
Turizam i prostor 15 15 5 dr. sc. Izidora Marković Vukadin, predavačica
Izborni predmet 15 15 4  
  90 90 30  
Izborni predmeti
Odabrana poglavlja psihologije menadžmenta* 15 15 4 prof. dr. sc. Dubravka Miljković
prof. dr. sc. Majda Rijavec
EU politike financiranja i EU terminologija* 15 15 4 mr. sc. Dinka Krčelić, predavačica
Konkurentnost, inovativnost i razvoj* 15 15 4 Goran Radman, mag. pol. predavač
dr. sc. Radoslav Barišić, pred.
Popularna kultura i medijska pismenost* 15 15 4 dr. sc. Nikolina Borčić, docent
dr. sc. Danijela Unić, docent
Design Thinking* 15 15 4 mr. sc. Gordana Ćorić, viša predavačica

*zajednički izborni predmeti specijalističkih studija

2. semestar

Naziv predmeta P V ECTS Nositelj
Obavezni predmeti
Strateški menadžment u turizmu 15 15 6 dr. sc. Ivo Kunst, viši predavač
Financijski menadžment u turizmu 15 15 5 dr. sc. Darija Prša, viša predavačica
Marketinški menadžmentu turizmu 15 15 5 dr. sc. Snježana Boranić Živoder, profesorica visoke škole
Operacijski menadžment u turizmu 15 15 5 Željko Trezner, mag. rel. int. et dip., viši predavač
Ugovorno pravo u turizmu 15 15 5 Ivana Vrcić, univ. spec. iur., predavačica
Izborni predmet 15 15 4  
  90 90 30  
Izborni predmeti
EU projektni ciklus* 15 15 4 mr. sc. Dinka Krčelić, predavačica
Mediji i odnosi s javnošću u turizmu* 15 15 4 dr. sc. Mirela Holy, docent
Poslovno ponašanje, komuniciranje i protokol* 15 15 4 mr. sc. Zrinka Gregov, viša predavačica
Upravljanje odnosima s klijentima* 15 15 4 dr. sc. Davor Perkov, docent
Upravljanje poslovnim projektima* 15 15 4 mr. sc. Dubravka Maras, predavačica
Upravljanje stresom* 15 15 4 mr. sc. Zoran Komar, viši predavač

*zajednički izborni predmeti specijalističkih studija

2. godina

3. semestar

Naziv predmeta P V ECTS Nositelj
Obavezni predmeti
Društveno odgovorno poslovanje u turizmu 15 15 6 dr. sc. Dijana Pletikosa, docent
Inovativno poduzetništvo u turizmu 15 15 5 mr. sc. Gordana Ćorić, viša predavačica
Integrirano marketinško komuniciranje u turizmu 15 15 5 dr. sc. Diana Plantić Tadić, docent
Upravljanje ljudskim potencijalima u turizmu 15 15 5 dr. sc. Josipa Cvelić-Bonifačić, docent
Sigurnost i upravljanje kriznim situacijama u turizmu 15 15 5 dr. sc. Vlatko Cvrtila, redovni profesor u trajnom zvanju
Izborni predmet 15 15 4  
  90 90 30  
Izborni predmeti
EU programi i fondovi* 15 15 4 dr. sc. Irena Đokić, predavačica
Kreiranje i upravljanje imidžem slavnih osoba* 15 15 4 dr. sc. Nikolina Borčić, docent
dr. sc. Mirela Holy, docent
Timski rad* 15 15 4 dr. sc. Maja Kolega, docent
Upravljanje kvalitetom* 15 15 4 dr. sc. Diana Plantić Tadić, docent

*zajednički izborni predmeti specijalističkih studija

4. semestar

Naziv predmeta P V ECTS Nositelj
Obavezni predmeti
Metode izrade stručnog rada 15 15 6 dr. sc. Maja Kolega, docent
Izborni predmet 15 15 4  
Specijalistička praksa     5 dr. sc. Mirela Holy, docent
Specijalistički diplomski stručni rad     15  
  30 30 30  
Izborni predmeti
Gerilska komunikacija* 15 15 4 dr. sc. Mirela Holy, docent
Poslovno savjetovanje / savjetodavne vještine* 15 15 4 dr. sc. Anton Florijan Barišić, profesor visoke škole
Prijava na natječaj (EU modul)* 15 15 4 dr. sc. Irena Đokić, predavačica
mr. sc. Dinka Krčelić, predavačica
Mladen Vojković
Start-up menadžment* 15 15 4 mr. sc. Gordana Ćorić, viša predavačica
Upravljanje organizacijskim promjenama* 15 15 4 mr. sc. Zoran Komar, viši predavač

*zajednički izborni kolegiji specijalističkih studija

Menadžment održivog razvoja turizma