Poduzetnički menadžment

Tržište rada u vrijeme dinamičnih gospodarskih i društvenih promjena, pokazuje sve veću potrebu za obrazovanim poduzetnicima i poduzetnički orijentiranim menadžerima!

Ukratko

Stupanj: Specijalistički diplomski stručni studij
ECTS: 120
Trajanje studija: 4 semestara (2 godine)
Stručni naziv: Stručni/a specijalist/specijalistica poduzetničkog menadžmenta (struč.spec.oec.)
Početak nastave: Listopad 2021.
Pogledaj brošuru:

Pročelnik:

mr. sc. Marijan Milinović, viši predavač
marijan.milinovic@vern.hr

Prijava na studij

Studij je koncipiran tako da potiče poduzetnički način razmišljanja, kombiniran s konkretnim znanjima, vještinama i alatima potrebnim za upravljanje i vođenje poslovnih procesa na izvršnim i strategijskim razinama.

Što ćeš naučiti?

  • profesionalno vođenje malih i srednjih poduzeća te poduzetničko upravljanje inovativnim rastućim odjelima velikih poduzeća
  • učinkovito uvođenje novih tehnologija i proizvoda
  • uvođenje informacijskih sustava i alata kontrolinga
  • pokretanje novih poduzeća i upravljanje promjenama
  • uspješno prepoznavanje i iskorištavanje poslovnih prilika na domaćem i međunarodnom tržištu
  • moderna i konkurentna poslovna znanja poput design thinkinga, digitalnog marketinga, multikulturalne poslovne komunikacije, ekonomije europskih integracija, EU fondova i kriznog menadžmenta.