Poduzetnički menadžment

Tržište rada u vrijeme dinamičnih gospodarskih i društvenih promjena, pokazuje sve veću potrebu za obrazovanim poduzetnicima i poduzetnički orijentiranim menadžerima!

Informacije o studiju

Naziv studija: Poduzetnički menadžment
Izvođač:
Sveučilište VERN’
Vrsta/stupanj visokoškolskog obrazovanja: Dvogodišnji specijalistički diplomski stručni studij
Trajanje studija: 2 akademske godine / 4 semestara
Stručni naziv: Stručni/a specijalist/specijalistica poduzetničkog menadžmenta (struč.spec.oec.)
ECTS: 120
Početak nastave: ožujak/listopad
NASTAVA
Način studiranja:
Redovni / Izvanredni (studij uz rad). Nastava se odvija tijekom 15 tjedana u semestru (kontaktno u predavaonici uz mogućnost online praćenja u opravdanim situacijama – tzv. hibrid), u vremenu od 17h (u prosjeku 12 školskih sati tjedno, odnosno 3 dana u tjednu).

O studiju

VERN’ov studij Poduzetničkog menadžmenta programski je koncipiran kako bi “proizveo” modernog, multidisciplinarno obrazovanog i poduzetnički orijentiranog menadžera, koji je komunikacijski i poslovno osposobljen za upravljanje poslovnim procesima u tranzicijskom okruženju punom poslovnih prilika, ali istovremeno opterećenom i znatnim poslovnim rizicima.

Ovaj specijalistički stručni studij omogućuje edukacijsko formiranje menadžera, sposobnih za brze, učinkovite i profitno orijentirane odluke te društveno odgovorno i održivo poduzetništvo, koji će uspješno upravljati:

 

  • rastom i profesionalizacijom malih i srednjih poduzeća,
  • profitnim centrima velikih poduzeća,
  • restrukturiranjem manjih izdvojenih sektora privatiziranih državnih poduzeća,
  • podružnicama i profitnim centrima multinacionalnih kompanija,
  • internacionalizacijom domaćih poduzeća i njihovim izlaskom na strana tržišta,
  • javnim ustanovama i neprofitnim organizacijama.

Pročelnik studija

 

mr. sc. Marijan Milinović, viši predavač

marijan.milinovic@vern.hr

Palmotićeva ulica 82/1, 10000 Zagreb

Poduzetnički menadžment