Poduzetnički menadžment

Tržište rada u vrijeme dinamičnih gospodarskih i društvenih promjena, pokazuje sve veću potrebu za obrazovanim poduzetnicima i poduzetnički orijentiranim menadžerima!

AKADEMSKI KALENDAR
 
Akademski kalendar 2022./2023. PDF
Akademski kalendar 2021./2022. PDF
ISPITNI ROKOVI  
Termini ispita u Jesenskom ispitnom roku – lipanj/srpanj 2022. PDF

Najava obrana specijalističkih diplomskih stručnih radova

Vrijeme i mjesto obrane 28.9.2022., srijeda, 12.00 – 13.00, učionica 14
Ime i prezime kandidata LUKA STRUKAN
Tema specijalističkog diplomskog 
stručnog rada
PRIJEDLOG MARKETINŠKE STRATEGIJE NA PRIMJERU PODUZEĆA MLJEKARA SINJ d.o.o.
Članovi povjerenstva doc. dr. sc. Diana Plantić Tadić, prof. v. š., predsjednica povjerenstva
doc. dr. sc. Jadranka Ivanković, prof. v. š., mentorica
mr. sc. Marijana Šimundža Golemac, pred., članica
Datum objave 22.9.2022.

Važni datumi

10. listopada 2022. Početak nastave u zimskom semestru akademske godine 2022./2023.

 

ARHIVA: AKADEMSKI KALENDAR 2018./2019.
 
Kalendar akademske godine za zimski semestar PDF
Kalendar akademske godine za ljetni semestar PDF
Poduzetnički menadžment