Poduzetnički menadžment

Tržište rada u vrijeme dinamičnih gospodarskih i društvenih promjena, pokazuje sve veću potrebu za obrazovanim poduzetnicima i poduzetnički orijentiranim menadžerima!

AKADEMSKI KALENDAR
 
Akademski kalendar 2020./2021. PDF
Izmjene kalendara akademske godine 2019./2020. u ljetnom semestru (Koronavirus) – svibanj PDF
Kalendar akademske godine 2019./2020. za zimski semestar PDF
Kalendar akademske godine 2019./2020. za ljetni semestar PDF
ISPITNI ROKOVI  
Termini ispita u ljetnom ispitnom roku (lipanj/srpanj 2020.) PDF
Termini ispita u jesenskom ispitnom roku (rujan 2020.) PDF

Najava obrana specijalističkih diplomskih stručnih radova

Vrijeme i mjesto obrane

27.10.2020., petak, 16.00 – 17.00, online

Ime i prezime kandidata MANUEL MARKOVIĆ
Tema specijalističkog diplomskog 
stručnog rada


Analiza korporativnog poduzetništva na primjeru poduzeća Farmasi Cosmetics

Članovi povjerenstva dr. sc. Ivica Katavić, prof. v. š., predsjednik povjerenstva
doc. dr. sc. Davor Perkov, prof. v. š., u trajnom zvanju, mentor i član
mr. sc. Marijana Šimundža Golemac, viši pred., članica
Datum objave 16.10.2020.
Vrijeme i mjesto obrane

17.07.2020., petak, 11.00 – 12.00, online

Ime i prezime kandidata BENJAMIN ŠTAMPAR
Tema specijalističkog diplomskog 
stručnog rada

Analiza mogućnosti rasta obiteljske vinarije uvođenjem novih proizvoda od komine

Članovi povjerenstva mr. sc. Gordana Ćorić, viši pred., predsjednica povjerenstva
mr. sc. Zrinka Gregov, viši pred., mentorica i članica
mr. sc. Melita Cita, viši pred., članica
Datum objave 10.7.2020.

Važni datumi

Listopad 2020. Početak nastave za studente 1. semestra akademske godine 2020./2021.
26. rujna 2020. Razredbena provjera za studij Filmska i televizijska režija i produkcija

————————————————————

ARHIVA: AKADEMSKI KALENDAR 2018./2019.
 
Kalendar akademske godine za zimski semestar PDF
Kalendar akademske godine za ljetni semestar PDF
Poduzetnički menadžment