Poduzetnički menadžment

Tržište rada u vrijeme dinamičnih gospodarskih i društvenih promjena, pokazuje sve veću potrebu za obrazovanim poduzetnicima i poduzetnički orijentiranim menadžerima!

AKADEMSKI KALENDAR
 
Izmjene kalendara akademske godine 2019./2020. u ljetnom semestru (Koronavirus) – svibanj PDF
Kalendar akademske godine 2019./2020. za zimski semestar PDF
Kalendar akademske godine 2019./2020. za ljetni semestar PDF
ISPITNI ROKOVI  
Termini ispita u proljetnom izvanrednom ispitnom roku (svibanj/lipanj 2020.) PDF

Najava obrana specijalističkih diplomskih stručnih radova

Vrijeme i mjesto obrane

22.04.2020., srijeda, 13.30 – 14.30, IMP 105

Ime i prezime kandidata MARKO KUČKO
Tema specijalističkog diplomskog 
stručnog rada
Utjecaj korištenja društvenih mreža na atraktivnost turističke destinacije – studija slučaja Grada Zagreba
Članovi povjerenstva doc. dr. sc. Dijana Pletikosa, viši pred., predsjednica povjerenstva
doc. dr. sc. Mirela Holy, pred., mentorica
doc. dr. sc. Diana Plantić Tadić, prof. v. š., članica
Datum objave 16.4.2020.

Važni datumi

Listopad 2020. Početak nastave za studente 1. semestra akademske godine 2020./2021.

————————————————————

ARHIVA: AKADEMSKI KALENDAR 2018./2019.
 
Kalendar akademske godine za zimski semestar PDF
Kalendar akademske godine za ljetni semestar PDF
Poduzetnički menadžment