Računovodstvo i financije

Studij utemeljen na suvremenim spoznajama financijske znanosti i pragmatičnim rješenjima dobre poslovne prakse!

Informacije o studiju

Naziv studija: Računovodstvo i financije
Izvođač:
Sveučilište VERN’
Vrsta/stupanj visokoškolskog obrazovanja: Dvogodišnji specijalistički diplomski stručni studij
Trajanje studija: 2 akademske godine / 4 semestara
Stručni naziv: Stručni/a specijalist/specijalistica računovodstva i financija (struč.spec.oec.)
ECTS: 120
Početak nastave: ožujak/listopad
NASTAVA
Način studiranja:
Redovni / Izvanredni (studij uz rad). Nastava se odvija svaki tjedan (u većoj mjeri online), uz korigirano nastavno opterećenje (manje dana u tjednu – najviše tri i kraću satnicu).

O studiju

Ovaj studij omogućuje studentima stjecanje sveobuhvatnih stručnih znanja iz računovodstva i financija te njihovu uspješnu implementaciju u proces upravljanja poduzetničkim pothvatima i gospodarskim subjektima. Nastavni plan i program fokusiran je na razvoj analitičkih sposobnosti i tehnika rješavanja problema u procesima poslovnog odlučivanja.

U koncipiranju studijskog programa konzekventno je proveden multidisciplinarni pristup, s ciljem da studenti budu osposobljeni odgovoriti na kompleksne zahtjeve suvremenoga tržišnog poslovanja i pridonijeti konkurentnosti vlastitih poduzeća.

Pročelnik studija

 

mr. sc. Marijan Milinović, viši predavač

marijan.milinovic@vern.hr

Palmotićeva ulica 82/1, 10000 Zagreb

Računovodstvo i financije