Računovodstvo i financije

Studij utemeljen na suvremenim spoznajama financijske znanosti i pragmatičnim rješenjima dobre poslovne prakse!

AKADEMSKI KALENDAR  
Akademski kalendar 2020./2021. PDF
Izmjene kalendara akademske godine 2019./2020. u ljetnom semestru (Koronavirus) – svibanj PDF
Kalendar akademske godine 2019./2020. za zimski semestar PDF
Kalendar akademske godine 2019./2020. za ljetni semestar PDF
ISPITNI ROKOVI  
Termini ispita u jesenskom ispitnom roku (rujan 2021.) PDF

Najava obrana specijalističkih diplomskih stručnih radova

Vrijeme i mjesto obrane

6.7.2021., utorak, 13.30 – 14.30, učionica 31

Ime i prezime kandidata DOMINIK HORVAT
Tema specijalističkog diplomskog
stručnog rada

Analiza modela financiranja nogometnih klubova u Europi

Članovi povjerenstva dr. sc. Milan Vukičević, prof. v. š.., predsjednik povjerenstva
dr. sc. Miroslav Gregurek, prof. v. š., mentor i član
mr. sc. Marijan Milinović, viši pred., član
Datum objave 28.6.2021.
Vrijeme i mjesto obrane

6.7.2021., utorak, 15.15 – 16.00, učionica 31

Ime i prezime kandidata ANTONIJA KOČEVAR KORENJAK
Tema specijalističkog diplomskog
stručnog rada

Oporezivanje dohotka od kapitala, imovine i imovinskih prava u Hrvatskoj i zemljama Europske unije

Članovi povjerenstva dr. sc. Marija Zuber, pred., predsjednica povjerenstva
Velimir Vučinić, univ. spec. oec., pred., mentor i član
dr. sc. Melita Cita, viši pred., članica
Datum objave 28.6.2021.
Vrijeme i mjesto obrane

6.7.2021., utorak, 16.00 – 16.45, učionica 31

Ime i prezime kandidata ANA MORPURGO
Tema specijalističkog diplomskog
stručnog rada

Usporedna analiza financijske stabilnosti odabranih trgovačkih centara na području Grada Zagreba

Članovi povjerenstva dr. sc. Marija Zuber, pred., predsjednica povjerenstva
Velimir Vučinić, univ. spec. oec., pred., mentor i član
dr. sc. Melita Cita, viši pred., članica
Datum objave 28.6.2021.
Vrijeme i mjesto obrane

6.7.2021., utorak, 14.30 – 15.15, učionica 31

Ime i prezime kandidata MOANNA SUŠAC
Tema specijalističkog diplomskog
stručnog rada

Procjena vrijednosti poduzeća na primjeru odabranog poduzeća

Članovi povjerenstva dr. sc. Melita Cita, viši pred., predsjednica povjerenstva
Velimir Vučinić, univ. spec. oec., pred., mentor
mr. sc. Marijan Milinović, viši pred., član
Datum objave 28.6.2021.
Vrijeme i mjesto obrane

6.7.2021., utorak, 16.45 – 17.30, učionica 31

Ime i prezime kandidata IVAN MARTINEC
Tema specijalističkog diplomskog
stručnog rada

Računovodstvene politike i njihov utjecaj na poslovni rezultat poduzeća

Članovi povjerenstva Velimir Vučinić, univ. spec. oec., pred., predsjednik povjerenstva
dr. sc. Melita Cita, viši pred., mentorica i članica
mr. sc. Željko Tintor, viši pred., član
Datum objave 30.6.2021.

Važni datumi

8. ožujka 2021. Početak nastave u ljetnom semestru akademske godine 2020./2021.

——————–

ARHIVA: AKADEMSKI KALENDAR 2018./2019.  
Kalendar akademske godine za zimski semestar PDF
Kalendar akademske godine za ljetni semestar PDF
Računovodstvo i financije