Računovodstvo i financije

Studij utemeljen na suvremenim spoznajama financijske znanosti i pragmatičnim rješenjima dobre poslovne prakse!

AKADEMSKI KALENDAR  
Izmjene kalendara akademske godine 2019./2020. u ljetnom semestru (Koronavirus) – svibanj PDF
Kalendar akademske godine 2019./2020. za zimski semestar PDF
Kalendar akademske godine 2019./2020. za ljetni semestar PDF
ISPITNI ROKOVI  
Termini ispita u ljetnom ispitnom roku (lipanj/srpanj 2020.) PDF
Termini ispita u jesenskom ispitnom roku (rujan 2020.) PDF

Najava obrana specijalističkih diplomskih stručnih radova

Vrijeme i mjesto obrane

16. 07. 2020., četvrtak, 17.00 – 18.00, (online obrana)

Ime i prezime kandidata LUCIJA KLASIČEK
Tema specijalističkog diplomskog
stručnog rada

Prijeboj – zakonsko uređenje i poslovna praksa

Članovi povjerenstva Ivana Vrcić, univ. spec. iur., pred., predsjednica povjerenstva
Mario Vukelić, dipl. iur., oec., viši pred., mentor i član
mr. sc. Marijan Milinović, viši pred., član
Datum objave 10.7.2020.
Vrijeme i mjesto obrane

15.7.2020., srijeda, 9.00 – 10.00,  (online obrana)

Ime i prezime kandidata ANA SLIŠKOVIĆ
Tema specijalističkog diplomskog
stručnog rada

Poticaji u sustavu poreza na dobit u Republici Hrvatskoj i Federaciji Bosni i Hercegovini

Članovi povjerenstva dr. sc. Marija Zuber, pred., predsjednica povjerenstva
Velimir Vučinić, univ. spec. oec., pred., mentor i član
mr. sc. Melita Cita, viši pred., članica
Datum objave 7.7.2020.
Vrijeme i mjesto obrane

15.7.2020., srijeda, 10.00 – 11.00,  (online obrana)

Ime i prezime kandidata IVAN PETRAČ
Tema specijalističkog diplomskog
stručnog rada

Porezni tretman i fiskalni učinci poreza igara na sreću u Hrvatskoj i odabranim zemljama Europske unije

Članovi povjerenstva dr. sc. Marija Zuber, pred., predsjednica povjerenstva
Velimir Vučinić, univ. spec. oec., pred., mentor i član
mr. sc. Melita Cita, viši pred., članica
Datum objave 7.7.2020.
Vrijeme i mjesto obrane

15.7.2020., srijeda, 13.00 – 14.00,  (online obrana)

Ime i prezime kandidata ADRIJANA ŠVRAKA
Tema specijalističkog diplomskog
stručnog rada

Utjecaj recesije na poslovanje poduzeća iz djelatnosti trgovine u Republici Hrvatskoj

Članovi povjerenstva mr. sc. Željko Tintor, viši pred., predsjednik povjerenstva
mr. sc. Melita Cita, viši pred., mentorica
mr. sc. Marijan Milinović, viši pred., član
Datum objave 6.7.2020.
Vrijeme i mjesto obrane

15.7.2020., srijeda, 14.00 – 15.00,  (online obrana)

Ime i prezime kandidata ROMAN BILANDŽIJA
Tema specijalističkog diplomskog
stručnog rada

Utjecaj predstečajne nagodbe na poslovanje poduzeća

Članovi povjerenstva mr. sc. Željko Tintor, viši pred., predsjednik povjerenstva
mr. sc. Melita Cita, viši pred., mentorica
mr. sc. Marijan Milinović, viši pred., član
Datum objave 6.7.2020.
Vrijeme i mjesto obrane

15.7.2020., srijeda, 15.00 – 16.00,  (online obrana)

Ime i prezime kandidata VEDRAN BERANEK
Tema specijalističkog diplomskog
stručnog rada

Utjecaj odabira metode transfernih cijena na financijski rezultat odabranog poduzeća u farmaceutskoj industriji

Članovi povjerenstva mr. sc. Željko Tintor, viši pred., predsjednik povjerenstva
mr. sc. Melita Cita, viši pred., mentorica
mr. sc. Marijan Milinović, viši pred., član
Datum objave 6.7.2020.
Vrijeme i mjesto obrane

15.7.2020., srijeda, 16.00 – 17.00,  (online obrana)

Ime i prezime kandidata IVANA ZADRO
Tema specijalističkog diplomskog
stručnog rada

Vođenje poslovnih knjiga u profitnim i neprofitnim organizacijama

Članovi povjerenstva mr. sc. Željko Tintor, viši pred., predsjednik povjerenstva
mr. sc. Marijan Milinović, viši pred., mentor
mr. sc. Melita Cita, viši pred., članica
Datum objave 6.7.2020.

Važni datumi

Listopad 2020. Početak nastave za studente 1. semestra akademske godine 2020./2021.
5. rujna 2020. Razredbena provjera za studij Filmska i televizijska režija i produkcija

——————–

ARHIVA: AKADEMSKI KALENDAR 2018./2019.  
Kalendar akademske godine za zimski semestar PDF
Kalendar akademske godine za ljetni semestar PDF
Računovodstvo i financije