Računovodstvo i financije

Studij utemeljen na suvremenim spoznajama financijske znanosti i pragmatičnim rješenjima dobre poslovne prakse!

AKADEMSKI KALENDAR  
Akademski kalendar 2021./2022. PDF
Akademski kalendar 2020./2021. PDF
Izmjene kalendara akademske godine 2019./2020. u ljetnom semestru (Koronavirus) – svibanj PDF
Kalendar akademske godine 2019./2020. za zimski semestar PDF
Kalendar akademske godine 2019./2020. za ljetni semestar PDF
ISPITNI ROKOVI  
Termini ispita u jesenskom ispitnom roku (rujan 2021.) PDF

Najava obrana specijalističkih diplomskih stručnih radova

Vrijeme i mjesto obrane

8.10.2021., petak, 15.30 – 16.30, učionica 13

Ime i prezime kandidata NIVES TESLA
Tema specijalističkog diplomskog
stručnog rada

Revizija financijskih izvještaja odabranog poduzeća

Članovi povjerenstva Velimir Vučinić, univ. spec. oec., pred., predsjednik povjerenstva
mr. sc. Željko Tintor, viši pred., mentor i član
dr. sc. Melita Cita, viši pred., članica
Datum objave 5.10.2021.
Vrijeme i mjesto obrane

1.10.2021., petak, 12.30 – 13.30, učionica 14

Ime i prezime kandidata BRUNO LUČINGER
Tema specijalističkog diplomskog
stručnog rada

Financijska analiza i upravljanje troškovima farmaceutskih poduzeća u Republici Hrvatskoj

Članovi povjerenstva mr. sc. Željko Tintor, viši pred., predsjednik povjerenstva
mr. sc. Marijan Milinović, viši pred., mentor
dr. sc. Melita Cita, viši pred., članica
Datum objave 27.9.2021.
Vrijeme i mjesto obrane

1.10.2021., petak, 13.30 – 14.30, učionica 14

Ime i prezime kandidata PETAR TOMAŠIĆ
Tema specijalističkog diplomskog
stručnog rada

Analiza odabranih metoda procjene vrijednosti na primjeru privatnog poduzeća

Članovi povjerenstva mr. sc. Željko Tintor, viši pred., predsjednik povjerenstva
mr. sc. Marijan Milinović, viši pred., mentor
dr. sc. Melita Cita, viši pred., članica
Datum objave 27.9.2021.
Vrijeme i mjesto obrane

1.10.2021., petak, 14.30 – 15.30, učionica 14

Ime i prezime kandidata ANTE SKELIN
Tema specijalističkog diplomskog
stručnog rada

Usklađivanje trošarina na alkohol i alkoholna pića u Republici Hrvatskoj s pravnom stečevinom Europske unije

Članovi povjerenstva dr. sc. Marija Zuber, pred., predsjednica povjerenstva
Velimir Vučinić, univ. spec. oec., pred., mentor
dr. sc. Melita Cita, viši pred., članica
Datum objave 27.9.2021.
Vrijeme i mjesto obrane

1.10.2021., petak, 15.30 – 16.30, učionica 14

Ime i prezime kandidata MONIKA TRGOVČEVIĆ KLIŠANIN
Tema specijalističkog diplomskog
stručnog rada

Utjecaj poreza na dodanu vrijednost na konkurentnost turističkog sektora Republike Hrvatske

Članovi povjerenstva Velimir Vučinić, univ. spec. oec., pred., predsjednik povjerenstva
dr. sc. Marija Zuber, pred., mentorica i članica
dr. sc. Melita Cita, viši pred., članica
Datum objave 27.9.2021.

Važni datumi

4. listopada 2021. Početak nastave u zimskom semestru akademske godine 2021./2022.

——————–

ARHIVA: AKADEMSKI KALENDAR 2018./2019.  
Kalendar akademske godine za zimski semestar PDF
Kalendar akademske godine za ljetni semestar PDF
Računovodstvo i financije