Upravljanje ljudskim potencijalima

Prvi specijalizirani diplomski studijski program u Hrvatskoj za upravljanje ljudskim potencijalima!

Ukratko

Stupanj: Specijalistički diplomski stručni studij
ECTS: 120
Trajanje: 4 semestara (2 godine)
Stručni naziv: Stručni/a specijalist/specijalistica upravljanja ljudskim potencijalima (struč.spec.oec.)
Početak: 7. ožujka 2022. ili 3. listopada 2022.
Brošura:  
Izvedba:

Redovna ili izvanredna (studij uz rad)

  Nastava se odvija tijekom 15 tjedana u semestru (kontaktno u predavaonici uz mogućnost online praćenja u opravdanim situacijama - tzv. hibrid), u vremenu od 17h (u prosjeku 12 školskih sati tjedno, odnosno 3 dana u tjednu).
Prijava na studij  
UPISNI POSTUPAK  
ŠKOLARINA  

Ljudski potencijali su najveći generator inovativnosti i tehnološkog napretka koji potiče razvoj poslovanja i gospodarstva, a time i društveno blagostanje.

Neki od poslova za koje te pripremamo

  • usmjeravati i pridonositi inicijativama i procesima unutar organizacije,
  • razumjeti i primijeniti informacije od koristi strateškim planovima organizacije,
  • upravljati međuljudskim odnosima radi podizanja usluga i poboljšanja poslovanja,
  • kritički tumačiti podatke koji su važni za donošenje poslovnih odluka i preporuka,
  • zagovarati i podupirati organizacijske vrijednosti, ublažavajući i umanjujući moguće rizike,
  • primijeniti načela i prakse upravljanja ljudskim potencijalima u funkciju poslovne uspješnosti.