Upravljanje ljudskim potencijalima

Prvi specijalizirani diplomski studijski program u Hrvatskoj za upravljanje ljudskim potencijalima!

Ukratko

Stupanj: Specijalistički diplomski stručni studij
ECTS: 120
Trajanje studija: 4 semestara (2 godine)
Stručni naziv: Stručni/a specijalist/specijalistica upravljanja ljudskim potencijalima (struč.spec.oec.)
Početak nastave: Listopad 2021.
Pogledaj brošuru:

Pročelnica:

dr. sc. Mirela Holy, predavačica
mirela.holy@vern.hr

Prijava na studij

Ljudski potencijali su najveći generator inovativnosti i tehnološkog napretka koji potiče razvoj poslovanja i gospodarstva, a time i društveno blagostanje.

Što ćeš naučiti?

  • usmjeravati i pridonositi inicijativama i procesima unutar organizacije,
  • razumjeti i primijeniti informacije od koristi strateškim planovima organizacije,
  • upravljati međuljudskim odnosima radi podizanja usluga i poboljšanja poslovanja,
  • kritički tumačiti podatke koji su važni za donošenje poslovnih odluka i preporuka,
  • zagovarati i podupirati organizacijske vrijednosti, ublažavajući i umanjujući moguće rizike,
  • primijeniti načela i prakse upravljanja ljudskim potencijalima u funkciju poslovne uspješnosti.