Upravljanje ljudskim potencijalima

Prvi specijalizirani diplomski studijski program u Hrvatskoj za upravljanje ljudskim potencijalima!

Informacije o studiju

Naziv studija: Upravljanje ljudskim potencijalima
Izvođač:
Sveučilište VERN’
Vrsta/stupanj visokoškolskog obrazovanja: Dvogodišnji specijalistički diplomski stručni studij
Trajanje studija: 2 akademske godine / 4 semestara
Stručni naziv: Stručni/a specijalist/specijalistica upravljanja ljudskim potencijalima (struč.spec.oec.)
ECTS: 120
Početak nastave: ožujak/listopad
NASTAVA
Način studiranja:
Redovni / Izvanredni (studij uz rad). Nastava se odvija svaki tjedan (u većoj mjeri online), uz korigirano nastavno opterećenje (manje dana u tjednu – najviše tri i kraću satnicu).

O studiju

Dinamičnim promjenama na tržištu prilagođavaju se tvrtke, ali i njezini zaposlenici, koji zbog poslovnih i tehnoloških trendova moraju biti spremni na kontinuiranu edukaciju i prilagodbu poslovnom okruženju.

Završetkom ovoga studija studenti/ce stječu neophodne kompetencije potrebne za rad u odjelima za ljudske potencijale te koordinaciju i nadzor aktivnosti upravljanja ljudskim potencijalima u segmentu selekcije budućih kadrova, zapošljavanja, edukacije te profesionalnog i osobnog razvoja zaposlenika.

 

U okviru kompetencija upravljanja ljudskim potencijalima, studenti/ce stječu i specifična znanja u segmentima:

  • oblikovanja radnih mjesta,
  • zadržavanja,
  • sukcesije,
  • separacije,
  • racionalizacije i umirovljenja zaposlenika,
  • marketinga,
  • mentorskog rada,
  • statistike,
  • prevencije negativnih učinaka radnog stresa i izgaranja na radu, itd.

Voditelj studija

 

dr. sc. Mirela Holy, docent

01.48.81.839

mirela.holy@vern.hr

Palmotićeva ulica 82/1, 10000 Zagreb

Upravljanje ljudskim potencijalima