Upravljanje ljudskim potencijalima

Prvi specijalizirani diplomski studijski program u Hrvatskoj za upravljanje ljudskim potencijalima!

Upravljanje ljudskim potencijalima

Važni datumi

Informacije za studente 1. godine diplomskih studija

 

Upravljanje ljudskim potencijalima