Upravljanje poslovnim komunikacijama

Zbog sinergijskog djelovanja te fokusiranosti na digitalne komunikacije, integrirane komunikacije su, bez ikakve sumnje, budućnost komunikacija!

Ukratko

Stupanj: Specijalistički diplomski stručni studij
ECTS: 120
Trajanje: 4 semestara (2 godine)
Stručni naziv: Stručni/a specijalist/specijalistica upravljanja poslovnim komunikacijama (struč.spec.oec.)
Početak: 7. ožujka 2022. ili 3. listopada 2022.
Brošura:  
Izvedba:

Redovna ili izvanredna (studij uz rad)

 

Nastava se odvija tijekom 15 tjedana u semestru (kontaktno u predavaonici uz mogućnost online praćenja u opravdanim situacijama - tzv. hibrid), u vremenu od 17h (u prosjeku 12 školskih sati tjedno, odnosno 3 dana u tjednu).

Prijava na studij  
UPISNI POSTUPAK  
ŠKOLARINA  

Namijenjen obrazovanju stručnjaka za upravljanje integriranim poslovnim komunikacijama u uvjetima globalizacije i dominantnog utjecaja masovnih medija, lobističkih skupina, interesnih udruga i javnog mnijenja na poslovanje i tržišno pozicioniranje poslovnih subjekata.

Neki od poslova za koje te pripremamo

  • znanja iz teorije komunikacija i persuazije
  • znanja iz teorije odnosa s javnošću i marketinških komunikacija,
  • znanja iz organizacijskog menadžmenta i etike,
  • zakonsku regulativu u domeni odnosa s javnošću,
  • strateško komuniciranje te komunikacijski programi i kampanje,
  • umijeća jezičnoga pismenog i usmenog izražavanja,
  • umijeće istraživanja i analize,
  • umijeće segmentiranja javnosti i tržišta,
  • umijeće upravljanja informacijama i komunikacijom,
  • umijeće upravljanja oglašavanjem, krizama i trendovima.