Upravljanje poslovnim komunikacijama

Zbog sinergijskog djelovanja te fokusiranosti na digitalne komunikacije, integrirane komunikacije su, bez ikakve sumnje, budućnost komunikacija!

Informacije o studiju

Naziv studija: Upravljanje poslovnim komunikacijama
Izvođač:
Sveučilište VERN’
Vrsta/stupanj visokoškolskog obrazovanja: Dvogodišnji specijalistički diplomski stručni studij
Trajanje studija: 2 akademske godine / 4 semestara
Stručni naziv: Stručni/a specijalist/specijalistica upravljanja poslovnim komunikacijama (struč.spec.oec.)
ECTS: 120
Početak nastave: ožujak/listopad
NASTAVA
Način studiranja:
Redovni / Izvanredni (studij uz rad). Nastava se odvija svaki tjedan (u većoj mjeri online), uz korigirano nastavno opterećenje (manje dana u tjednu – najviše tri i kraću satnicu).

O studiju

Studij Upravljanja poslovnim komunikacijama predstavlja studij odnosa s javnošću, s posebno naglašenom primjenom stručnih komunikacijskih znanja i vještina u poslovnoj praksi. U procesu oblikovanja studija, prepoznata je i akceptirana važnost integrirane poslovne komunikacije i izvan poduzetničkog sektora, naročito u sferi djelovanja tijela javne uprave, političkih stranaka i nevladinih neprofitnih organizacija.

Vrijednost i jedinstvenost ovog studija leži u:

  • stjecanju vještina integriranja svih komunikacijskih alata,
  • stjecanju vještina integriranja ciljanih javnosti u komunkacijske aktivnosti organizacije u svrhu postizanja strateških ciljeva i sinergijskih rezultata,
  • uravnoteženom omjeru predmeta iz područja marketinga i onih iz područja odnosa s javnošću,
  • usmjerenosti studija na najmodernije digitalne komunikacije,
  • snažnog fokusa na strateški pristup komunikacijama,
  • specifičnost pojedinih kolegija poput gerilskog komuniciranja, kreiranja i upravljanja imidžem slavnih osoba, strategije brendiranja, vizualnih komunikacija, copywritinga, community menadžmenta.

Pročelnica studija

 

dr. sc. Mirela Holy, docent

01.48.81.839

mirela.holy@vern.hr

Palmotićeva ulica 82/1, 10000 Zagreb

Upravljanje poslovnim komunikacijama