Upravljanje poslovnim komunikacijama

Zbog sinergijskog djelovanja te fokusiranosti na digitalne komunikacije, integrirane komunikacije su, bez ikakve sumnje, budućnost komunikacija!

AKADEMSKI KALENDAR  
Akademski kalendar 2020./2021. PDF
Izmjene kalendara akademske godine 2019./2020. u ljetnom semestru (Koronavirus) – svibanj PDF
Kalendar akademske godine 2019./2020. za zimski semestar PDF
Kalendar akademske godine 2019./2020. za ljetni semestar PDF
ISPITNI ROKOVI  
Termini ispita u ljetnom ispitnom roku (lipanj/srpanj 2020.) PDF
Termini ispita u jesenskom ispitnom roku (rujan 2020.) PDF

Najava obrana specijalističkih diplomskih stručnih radova

Vrijeme i mjesto obrane

29. 10. 2020., četvrtak, 13.00 – 14.00, online

Ime i prezime kandidata ANDREJ KAUZLARIĆ
Tema specijalističkog diplomskog 
stručnog rada

Interna komunikacija sa studentima na primjeru odabrane obrazovne ustanove

Članovi povjerenstva doc. dr. sc. Maja Kolega, viši pred., predsjednica povjerenstva
doc. dr. sc. Irena Miljković Krečar, prof. v. š., mentorica i članica
doc. dr. sc. Nikolina Borčić, viši pred., članica
Datum objave 27.10.2020.

Važni datumi

Listopad 2020. Početak nastave za studente 1. semestra akademske godine 2020./2021.
26. rujna 2020. Razredbena provjera za studij Filmska i televizijska režija i produkcija

——————————-

ARHIVA: AKADEMSKI KALENDAR 2018./2019.  
Kalendar akademske godine za zimski semestar PDF
Kalendar akademske godine za ljetni semestar PDF
Upravljanje poslovnim komunikacijama