Upravljanje poslovnim komunikacijama

Zbog sinergijskog djelovanja te fokusiranosti na digitalne komunikacije, integrirane komunikacije su, bez ikakve sumnje, budućnost komunikacija!

AKADEMSKI KALENDAR  
Izmjene kalendara akademske godine 2019./2020. u ljetnom semestru (Koronavirus) – svibanj PDF
Kalendar akademske godine 2019./2020. za zimski semestar PDF
Kalendar akademske godine 2019./2020. za ljetni semestar PDF
ISPITNI ROKOVI  
Termini ispita u ljetnom ispitnom roku (lipanj/srpanj 2020.) PDF
Termini ispita u jesenskom ispitnom roku (rujan 2020.) PDF

Najava obrana specijalističkih diplomskih stručnih radova

Vrijeme i mjesto obrane 3.7.2020., petak, 10.00 – 11.00 sati, online
Ime i prezime kandidata MARIO ŠIJAN
Tema specijalističkog diplomskog 
stručnog rada

Izrada komunikacijske strategije za malu tvrtku

Članovi povjerenstva doc. dr. sc. Mirela Holy, pred., predsjednica povjerenstva
doc. dr. sc. Ivan Tanta, prof. v. š., mentor i član
doc. dr. sc. Nikolina Borčić, viši pred., članica
Datum objave 1.7.2020.
Vrijeme i mjesto obrane 29.6.2020., ponedjeljak, 14.45 – 15.45 sati, IMP 6
Ime i prezime kandidata GORANKA HEIM ŽVAN
Tema specijalističkog diplomskog 
stručnog rada

Prijedlog unapređenja online marketinške komunikacije odabranog kozmetičkog salona

Članovi povjerenstva

doc. dr. sc. Diana Plantić Tadić, prof. v. š., predsjednica povjerenstva
doc. dr. sc. Saša Petar, prof. v. š., u trajnom zvanju, mentor
doc. dr. sc. Domagoj Bebić, član

Datum objave 25.6.2020.

Važni datumi

Listopad 2020. Početak nastave za studente 1. semestra akademske godine 2020./2021.
5. rujna 2020. Razredbena provjera za studij Filmska i televizijska režija i produkcija

——————————-

ARHIVA: AKADEMSKI KALENDAR 2018./2019.  
Kalendar akademske godine za zimski semestar PDF
Kalendar akademske godine za ljetni semestar PDF
Upravljanje poslovnim komunikacijama