Upravljanje poslovnim komunikacijama

Zbog sinergijskog djelovanja te fokusiranosti na digitalne komunikacije, integrirane komunikacije su, bez ikakve sumnje, budućnost komunikacija!

AKADEMSKI KALENDAR  
Akademski kalendar 2021./2022. PDF
Akademski kalendar 2020./2021. PDF
Izmjene kalendara akademske godine 2019./2020. u ljetnom semestru (Koronavirus) – svibanj PDF
Kalendar akademske godine 2019./2020. za zimski semestar PDF
Kalendar akademske godine 2019./2020. za ljetni semestar PDF
ISPITNI ROKOVI  
Termini ispita u jesenskom ispitnom roku (rujan 2021.) PDF

Najava obrana specijalističkih diplomskih stručnih radova

Vrijeme i mjesto obrane

8.7.2021., četvrtak, 18.00 – 19.00, učionica 43

Ime i prezime kandidata GABRIEL JANKOVIĆ
Tema specijalističkog diplomskog 
stručnog rada

Utjecaj panedmije virusa covid-19 na industriju event menadžmenta u Hrvatskoj

Članovi povjerenstva doc. dr. sc. Nikolina Borčić, viši pred., predsjednica povjerenstva
mr. sc. Vanja Mladineo, pred., mentorica i članica
doc. dr. sc. Maja Kolega, viši pred., članica
Datum objave 5.7.2021.
Vrijeme i mjesto obrane

8.7.2021., četvrtak, 16.00 – 17.00, učionica 45

Ime i prezime kandidata SANJIN-SILVANO STARAJ
Tema specijalističkog diplomskog 
stručnog rada

Utjecaj okolnosti uzrokovanih koronavirusom na političku komunikaciju putem novih medija u Republici Hr

Članovi povjerenstva doc. dr. sc. Mirela Holy, pred., predsjednica povjerenstva
doc. dr. sc. Nikolina Borčić, viši pred., mentorica i članica
izv. prof. dr. sc. Ivan Tanta, prof. v. š., u trajnom zvanju, član
Datum objave 5.7.2021.
Vrijeme i mjesto obrane

8.7.2021., četvrtak, 15.00 – 16.00, učionica 43

Ime i prezime kandidata ANJA LUCIĆ
Tema specijalističkog diplomskog 
stručnog rada

Komunikacijska strategija Tvornice snova na društvenim digitalnim platformama

Članovi povjerenstva doc. dr. sc. Nikolina Borčić, viši pred., predsjednica povjerenstva
doc. dr. sc. Mirela Holy, pred., mentorica i članica
doc. dr. sc. Maja Kolega, viši pred., članica
Datum objave 5.7.2021.
Vrijeme i mjesto obrane

6.7.2021., utorak, 17.00 – 18.00, učionica 25

Ime i prezime kandidata LUKA KALAC
Tema specijalističkog diplomskog 
stručnog rada

Reprezentacija Vijetnamskog rata u američkoj kinematografiji u odnosu na matične i alternativne izvore

Članovi povjerenstva prof. dr. sc. Hrvoje Klasić, predsjednik povjerenstva
Astrid Nox, prof., pred., mentorica i članica
izv. prof. dr. sc. Ivan Tanta, prof. v. š., u trajnom zvanju, član
Datum objave 5.7.2021.
Vrijeme i mjesto obrane

6.7.2021., utorak, 11.00 – 12.00, učionica  25

Ime i prezime kandidata MARIN MITROVIĆ
Tema specijalističkog diplomskog 
stručnog rada

PRIMJENA ELEMENATA STRATEŠKOG UPRAVLJANJA BRENDOM NA PRIMJERU REPUBLIKE HRVATSKE

Članovi povjerenstva doc. dr. sc. Diana Plantić Tadić, prof. v. š., u trajnom zvanju, predsjednica povjerenstva
doc. dr. sc. Jadranka Ivanković, prof. v. š., u trajnom zvanju, mentorica i članica
doc. dr. sc. Irena Miljković Krečar, prof. v š., u trajnom zvanju, članica
Datum objave 29.6.2021.

Važni datumi

4. listopada 2021. Početak nastave u zimskom semestru akademske godine 2021./2022.

——————————-

ARHIVA: AKADEMSKI KALENDAR 2018./2019.  
Kalendar akademske godine za zimski semestar PDF
Kalendar akademske godine za ljetni semestar PDF
Upravljanje poslovnim komunikacijama