Sveučilište VERN'

Cyber komunikacije i znanost o mreži

Ukratko

Stupanj: Preddiplomski sveučilišni studij
ECTS: 180
Trajanje studija: 6 semestara (3 godine)
Akademski naziv: SVEUČILIŠNI/A PRVOSTUPNIK/CA CYBER KOMUNIKACIJA I ZNANOSTI O MREŽI (baccalaureus/baccalaurea, skraćenica univ. bacc. comm.)
Početak nastave: Listopad 2021.

Prijava na studij