Ekonomija poduzetništva

Inovativnost i poduzetnički duh pokreću uspješne ekonomije!

Ukratko

Stupanj: Preddiplomski stručni studij
ECTS: 180
Trajanje studija: 6 semestara (3 godine)
Stručni naziv: stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije (bacc.oec.)
Početak nastave: Listopad 2021.
Pogledaj brošuru:
Pročelnik:

Joško Meter, dipl. ing., predavač
josko.meter@vern.hr

Prijava na studij

Studij potiče i razvija inicijativnost, kreativnost, komunikativnost, sposobnost prepoznavanja prilika te procjene i preuzimanja prihvatljivoga poslovnog rizika.

Što ćeš naučiti?

  • izrada poslovne i razvojne strategije i poduzetničkog poslovnog plana,
  • organizacijsko i logističko planiranje, organiziranje, provedba i nadzor aktivnosti i procesa; izbor i postavljanje organizacijske strukture, oblikovanje poslovnih i poslovodnih funkcija i službi, definiranje radnih mjesta,
  • upravljanje računovodstvenim i financijskim aktivnostima i procesima (priprema i donošenje odluka o investiranju, financiranju i raspodjeli dobiti, praćenje stanja i poslovanje na tržištu kapitala),
  • upravljanje ljudskim potencijalima (planiranje razvoja, obrazovanje i poslovno usmjeravanje i motiviranje zaposlenika, politika plaća),
  • izrada prijedloga i temeljnih sastavnica politike marketinga, izrada marketinških planova,
  • implementacija informatičke tehnologije i e-poslovanja u poduzeće,
  • nadzor i kontrola cjelokupnog poslovanja tvrtke,
  • vođenje poslovnih pregovora,
  • zaključivanje poslovnih ugovora.