Ekonomija poduzetništva

Inovativnost i poduzetnički duh pokreću uspješne ekonomije!

Informacije o studiju

Naziv studija: Ekonomija poduzetništva
Izvođač:
Veleučilište VERN’
Vrsta/stupanj visokoškolskog obrazovanja: Trogodišnji preddiplomski stručni studij
Trajanje studija: 3 akademske godine / 6 semestara
Stručni naziv: stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije (bacc.oec.)
ECTS: 180
Početak nastave: listopad 2019.
Način izvođenja studija:
Redovni ili izvanredni studij
NASTAVA
Redovni studij:
 • 750 sati redovne nastave po akademskoj godini
 • Nastava se odvija tijekom 2 semestra od 15 tjedana
 • Dnevni angažman je 4-6 nastavnih sati.
Izvanredni studij:
 • 400 sati redovne nastave po akademskoj godini
 • Nastava se odvija tijekom 15 tjedana u semestru svaki drugi tjedan radnim danom od 17 sati (3 do 6 školskih sati u večernjem turnusu)
 • U tjednima između nastave odvijaju se konzultacije i mentorski rad.

O studiju

Program studija usmjeren je poticanju i razvijanju individualnih poduzetnih osobina i sposobnosti te stjecanju poslovnih znanja i vještina. Potiču se i razvijaju inicijativnost, inovativnost, kreativnost, komunikativnost, sposobnost prepoznavanja prilika te procjene i preuzimanja prihvatljivog poslovnog rizika. Specifičnim poslovnim znanjima i vještinama nabrojene osobine i sposobnosti pretvaraju se najprije u realistične poslovne ideje, a potom i projekte koji će imati sve preduvjete za uspješnu realizaciju. Težište svih aktivnosti na studiju je na svestranoj poslovnoj i poduzetničkoj izobrazbi te pripremi za suvremene poslovne izazove.

Studij je posebno usredotočen na:

 • razvijanje sposobnosti identificiranja vlastitih vrijednosti i upravljanja samim sobom,
 • upravljanje timovima, poslovnim procesima, sustavima i resursima,
 • oblikovanje vlastitih poslovnih ideja u konkretne poslovne planove i projekte,
 • razvijanje vještina iz područja poslovne i organizacijske psihologije te poslovnog odlučivanja i planiranja,
 • usvajanje aplikativnih znanja iz ekonomije i poslovnog prava,
 • razumijevanje financija i računovodstva te njihovu primjenu u upravljanju poslovnim procesima,
 • razumijevanje problematike poslovne logistike,
 • samostalnu upotrebu najsuvremenijih poslovnih aplikacija informatičke i komunikacijske tehnologije,
 • tečno poslovno komuniciranje na hrvatskom, engleskom, i njemačkom, odnosno talijanskom poslovnom jeziku.

Pročelnik studija

 

Joško Meter, dipl. ing., predavač

josko.meter@vern.hr

Importanne Galleria (I. kat), Iblerov trg 10, Zagreb

Ekonomija poduzetništva