Filmsko, televizijsko i multimedijsko oblikovanje

Kreativne industrije su jedan od najdinamičnijih gospodarskih sektora!

Ukratko

Stupanj: Preddiplomski stručni studij
ECTS: 180
Trajanje studija: 6 semestara (3 godine)
Stručni naziv: stručni/a prvostupnik/prostupnica (baccalaureus/baccalaurea) filmskog, televizijskog i multimedijskog oblikovanja (bacc. art.)
Početak nastave: Listopad 2021.
Pogledaj brošuru:
Pročelnica:

dr. sc. Ozana Ramljak, profesorica visoke škole
ozana.ramljak@vern.hr

Prijava na studij

Studij obrazuje stručnjake za rad i oblikovanje sadržaja na filmu, televiziji, multimedijskim platformama, računalnim igrama, u oglašavanju i ostalim područjima kreativnih industrija.

Što ćeš naučiti?

 • kritički vrednovati medijske sadržaje i medijski pismeno sudjelovati u medijskim projektima
 • identificirati i objasniti temeljne komunikološke i medijske koncepte te društveno-povijesni kontekst njihova nastanka i razvoja
 • prepoznati i razjasniti nove transmedijske prakse
 • primijeniti transmedijske prakse u oblikovanju AV sadržaja u kreativnim industrijama
 • odabrati prikladnu primijenu novih medijskih koncepata i alata u oblikovanju AV i multimedijskih sadržaja
 • identificirati i primijeniti temeljne pojmove filmske i televizijske struke
 • primijeniti  temeljna znanja i vještine u proizvodnji filmskih i TV sadržaja
 • odabrati i koristiti temeljne postupke za zaštitu, arhiviranje i restauraciju AV materijala
 • interpretirati temeljne pojmove i koncepte multimedijskog oblikovanja
 • izabrati i koristiti temeljne multimedijske oblikovne alate i vještine na kreativan način
 • demonstrirati poznavanje temeljnih pojmova, koncepata i konteksta kreativnih industrija
 • identificirati i primijeniti specifične oblike i mogućnosti financiranja AV i/ili medijskih projekata u kreativnim industrijama
 • demonstrirati poznavanje specifičnih oblika i mogućnosti financiranja AV i/ili medijskih projekata i njihove primjene u kreativnim industrijama
 • demonstrirati poznavanje i primijeniti temeljne pojmove autorskog prava, zaštite intelektualnog vlasništva i medijske regulative u kontekstu kreativnih industrija 
 • primijeniti osnovne marketinške strategije u kreativnim industrijama