Filmsko, televizijsko i multimedijsko oblikovanje

Kreativne industrije su jedan od najdinamičnijih gospodarskih sektora!

Ukratko

Stupanj: Stručni prijediplomski studij  
ECTS: 180  
Trajanje: 6 semestara (3 godine)  
Stručni naziv: prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) filmskog, televizijskog i multimedijskog oblikovanja (bacc. art.)  
Početak: listopad 2023.  
Brošura:  
Izvedba: Redovna  
Redovna izvedba: Nastava se odvija tijekom 15 tjedana u semestru.
Dnevni angažman je 4-6 sati koncentrirane nastave.
 
Prijava na studij  
UPISNI POSTUPAK  
ŠKOLARINA  

Studij obrazuje stručnjake za rad i oblikovanje sadržaja na filmu, televiziji, multimedijskim platformama, računalnim igrama, u oglašavanju i ostalim područjima kreativnih industrija.

Neki od poslova za koje te pripremamo

 • kritički vrednovati medijske sadržaje i medijski pismeno sudjelovati u medijskim projektima
 • identificirati i objasniti temeljne komunikološke i medijske koncepte te društveno-povijesni kontekst njihova nastanka i razvoja
 • prepoznati i razjasniti nove transmedijske prakse
 • primijeniti transmedijske prakse u oblikovanju AV sadržaja u kreativnim industrijama
 • odabrati prikladnu primijenu novih medijskih koncepata i alata u oblikovanju AV i multimedijskih sadržaja
 • identificirati i primijeniti temeljne pojmove filmske i televizijske struke
 • primijeniti  temeljna znanja i vještine u proizvodnji filmskih i TV sadržaja
 • odabrati i koristiti temeljne postupke za zaštitu, arhiviranje i restauraciju AV materijala
 • interpretirati temeljne pojmove i koncepte multimedijskog oblikovanja
 • izabrati i koristiti temeljne multimedijske oblikovne alate i vještine na kreativan način
 • demonstrirati poznavanje temeljnih pojmova, koncepata i konteksta kreativnih industrija
 • identificirati i primijeniti specifične oblike i mogućnosti financiranja AV i/ili medijskih projekata u kreativnim industrijama
 • demonstrirati poznavanje specifičnih oblika i mogućnosti financiranja AV i/ili medijskih projekata i njihove primjene u kreativnim industrijama
 • demonstrirati poznavanje i primijeniti temeljne pojmove autorskog prava, zaštite intelektualnog vlasništva i medijske regulative u kontekstu kreativnih industrija 
 • primijeniti osnovne marketinške strategije u kreativnim industrijama