Filmsko, televizijsko i multimedijsko oblikovanje

Kreativne industrije su jedan od najdinamičnijih gospodarskih sektora!

1. godina

1. semestar

Naziv predmeta P V ECTS Nositelj
Obavezni predmeti
Teorija filma     5 izvanredni profesor dr. sc. Bruno Kragić
Filmska i televizijska dramaturgija     5 Vinko Brešan, izvanredni profesor u umjetničkom području
Fotografija     5 Jasenko Rasol, mag. art.
Filmsko snimanje     5 Radoslav Pažameta, dipl. filmski i TV snimatelj, predavač
Medijska pismenost i kultura     5 dr. sc. Ozana Ramljak, docent
Teorija i praksa dizajna     5 Miranda Herceg, mag. dizajna, predavačica
ukupno:     30  

2. semestar

Naziv predmeta P V ECTS Nositelj
Obavezni predmeti
Povijest filma     5 izvanredni profesor dr. sc. Bruno Kragić
Scenarij kratkometražnog filma     5 Vinko Brešan, izvanredni profesor u umjetničkom području
Televizijsko snimanje     5 Radoslav Pažameta, dipl. filmski i TV snimatelj, predavač
Psihologija medija i komunikacije     5 dr. sc. Maja Kolega, docent
Televizija u teoriji i praksi     5 Miljenko Bukovčan, docent u umjetničkom području
Dizajn i mediji     5 Branimir Lazanja, mag. art. dizajna, viši predavač
ukupno:     30  

2. godina

3. semestar

Naziv predmeta P V ECTS Nositelj
Obavezni predmeti
Osnove režije     5 Neven Hitrec, docent u umjetničkom području
Televizijska režija     5 Miljenko Bukovčan, docent u umjetničkom području
Montaža i montažni postupci     5 Višnja Skorin, dipl. filmska i TV montažerka, predavačica
Financiranje u kreativnim industrijama     5 dr. sc. Ivan Maloča, viši predavač
Oblikovanje zvuka     5 Ivan Zelić, docent u umjetničkom području
Zaštita, arhiviranje i restauracija AV gradiva     5 Carmen Lhotka, dipl. filmski i TV montažer, predavačica
ukupno:     30  

4. semestar

Naziv predmeta P V ECTS Nositelj
Obavezni predmeti
Filmska režija     5 Neven Hitrec, docent u umjetničkom području
Filmska montaža     5 Višnja Skorin, dipl. filmska i TV montažerka, predavačica
Jezik, govor, mediji     5 dr. sc. Ozana Ramljak, docent
Oblikovanje multimedijskih sadržaja     5 Dino Krpan, mag. art. dizajna, viši predavač
Filmska i TV produkcija     5 dr. sc. Ivan Maloča, viši predavač
Marketing u kreativnim industrijama     5 dr. sc. Ivan Maloča, viši predavač
ukupno:     30  

3. godina

5. semestar

Naziv predmeta P V ECTS Nositelj
Obavezni predmeti
Inovativne televizijske forme     5 Robert Knjaz, mag. filmske i TV režije, predavač
Teorija i praksa videoigara     5 dr. sc. Ilija Barišić
Copywriting     5 Tomislav Štuka, prof., predavač
Računalna animacija     5 Dino Krpan, mag. art. dizajna, viši predavač
Književnost, mediji i transmedijski storytelling     5 dr. sc. Ozana Ramljak, docent
Autorska prava i legislativa u kreativnim industrijama     5 Ivana Vrcić, univ. spec. iur., predavačica
ukupno:     30  

6. semestar

Naziv predmeta P V ECTS Nositelj
Izborni modul 1*
Izborni predmet     5  
Izborni predmet     5  
Izborni modul 2*
Izborni predmet     5  
Izborni predmet     5  
Stučna praksa     5  
Završni rad     5  
ukupno:     30  
Izborni moduli – studenti/ce biraju po dva izborna predmeta iz svakoga od dva izabrana modula = ukupno 4 predmeta
Modul 1
Režija scene igranog filma     5 Vinko Brešan, izvanredni profesor u umjetničkom području
Uvod u režiju dokumentarnog filma     5 Katarina Zrinka Matijević Veličan, docent u umjetničkom području
Funkcija montažnih postupaka u dokumentarnom i igranom filmu     5 Slaven Zečević, docent u umjetničkom području
Oblikovanje svjetla     5 Radoslav Pažameta, dipl. filmski i TV snimatelj, predavač
Modul 2
Uvod u nezavisnu TV produkciju     5 dr. sc. Ivan Maloča, viši predavač
Gluma pred kamerom     5 Ana Vilenica, mag. Glume, predavačica
Animirani film     5 Dino Krpan, mag. art. dizajna, viši predavač
Dizajn u praksi     5 Martina Granić, docent u umjetničkom području

Interstudijski modul

Kako bi se povećala vertikalna mobilnost studenti mogu izabrati 2 kolegija koji se izvode na drugim VERN’ovim studijima prediplomske razine koji su kompatibilni studijskom programu Filmskog, televizijskog i multimedijskog oblikovanja.

Filmsko, televizijsko i multimedijsko oblikovanje