Sveučilište VERN'

Internet stvari

Ukratko

Stupanj: Preddiplomski sveučilišni studij
ECTS: 180
Trajanje studija: 6 semestara (3 godine)
Stručni naziv: SVEUČILIŠNI/A PRVOSTUPNIK/CA INTERNETA STVARI (baccalaureus/baccalaurea, skraćenica univ. bacc. ing. comp.)
Početak nastave: Listopad 2020.

Prijava za upis