Sveučilište VERN'

Internet stvari (IoT)

Ukratko

Stupanj: Preddiplomski sveučilišni studij
ECTS: 180
Trajanje studija: 6 semestara (3 godine)
Akademski naziv: SVEUČILIŠNI/A PRVOSTUPNIK/CA INTERNETA STVARI (baccalaureus/baccalaurea, skraćenica univ. bacc. ing. comp.)
Početak nastave: Listopad 2021.

Prijava na studij