Novinarstvo

Suvremeno novinarstvo sve više postaje transmedijskom profesijom!

Ukratko

Stupanj: Preddiplomski stručni studij
ECTS: 180
Trajanje studija: 6 semestara (3 godine)
Stručni naziv: stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) novinarstva (bacc.nov.)
Početak nastave: Listopad 2021.
Pogledaj brošuru:
Pročelnik:

Tomislav Štuka, prof., predavač
tomislav.stuka@vern.hr

Prijava na studij

Suvremen i dinamičan stručni studij, usmjeren stjecanju znanja i vještina primjenjivih u svakodnevnoj medijskoj praksi.

Što ćeš naučiti?

 • kako izvještavati za televiziju, radio, tisak ili internetske medije
 • producirati jednostavne i složene novinarske vrste, oblike i forme
 • razumijevati medije i njihove karakteristike, te osnovne načine komuniciranja s javnošću
 • identificirati načine komunikacije i prezentacije poruka fotografijom
 • interpretirati istraživanje dobiveno samostalnim istraživačkim radom, u području medijske industrije
 • utemeljeno se koristiti osnovnim etičkim i pravnim pojmovima u medijskoj djelatnosti
 • protumačiti okvir za primjenu europskih normi i direktiva u reguliranju medijske djelatnosti
 • analizirati uzroke i posljedice kršenja zakonodavnih i etičkih normi u medijskoj praksi
 • procjenjivati vrijednosti vijesti i događaja te izvještavati s događanja
 • preispitati koja je informacija važna, a koja nije
 • razlikovati uloge i funkcioniranje javnih i komercijalnih medija
 • definirati osnovne funkcije menadžmenta u medijima
 • procijeniti tržište prodaje, nabave i konkurencije (SWOT, PEST analiza, Porterov model)
 • osnovna načela različitosti upravljanja u medijima i ostalim industrijama