Novinarstvo

Suvremeno novinarstvo sve više postaje transmedijskom profesijom!

Informacije o studiju

Naziv studija: Novinarstvo
Izvođač:
Sveučilište VERN’
Vrsta/stupanj visokoškolskog obrazovanja: Trogodišnji preddiplomski stručni studij
Trajanje studija: 3 akademske godine / 6 semestara
Stručni naziv: stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) novinarstva (bacc.nov.)
ECTS: 180
Početak nastave: listopad
NASTAVA
Redovni studij:
  • Nastava se odvija tijekom 2 semestra od 15 tjedana
  • Dnevni angažman je 4-6 nastavnih sati
Izvanredni studij:
  • Studiranje u statusu izvanrednog studenta/ice u okviru redovnog studija, uz smanjenu obaveznu dolaznost na predavanja

O studiju

Studij novinarstva namijenjen je osposobljavanju kompetentnih medijskih djelatnika koji će kroz studij usvojiti temeljna načela za rad u medijima, multidisciplinarna znanja iz područja politike, gospodarstva, kulture i ostalih društvenih područja, praktična i teorijska znanja iz povijesti i razvoja medija, medijske politike i regulative, te društvene uloge medija. Specifičnost ovoga studija je orijentiranost na praksu i usvajanje stručnih znanja te obavljanje obavezne stručne prakse u dvije različite vrste medija. Takav koncept stvara medijske stručnjake obrazovane u stvarnom medijskom okruženju koji su stekli kvalitetna inicijalna praktična iskustva.

 

Stručni profil studenata koji završe ovaj studijski program:

  • osposobljeni za rad u svim granama novinarstva i obavljanje svih vrsta poslova na televiziji, radiju, tisku i internetskim medijima,
  • razvijena kultura i etika medijskog komuniciranja,
  • stečena znanja u području istraživačkog novinarstva, pretraživanja izvora informiranja te uređivanja i upravljanja medijima,
  • usvojena temeljna i praktična znanja iz područja novinarstva i komunikacija te multidisciplinarna znanja za rad na medijskom tržištu.

Pročelnik studija

Tomislav Štuka, prof., predavač
Palmotićeva ulica 82/1, 10000 Zagreb
Novinarstvo