Novinarstvo

Suvremeno novinarstvo sve više postaje transmedijskom profesijom!

Nastavni plan i program za prvu godinu studija za ak.g. 2020./21.*

Popis predmeta u 1. semestru ECTS Nositelj
Uvod u novinarstvo 6 Zlatko Herljević, mag. pol., predavač
Medijska industrija 5 Astrid Nox, prof., predavačica
Osnove komunikologije 5 dr. sc. Ivan Tanta, izvanredni profesor
Akademsko pisanje 4 Marija Slijepčević, univ.spec.oec., viši predavač
Hrvatska jezična kultura 5 dr. sc. Lana Hudeček, profesorica visoke škole
Suvremena hrvatska povijest u europskom kontekstu 5 izv. prof. dr. sc. Hrvoje Klasić
Popis predmeta u 2. semestru
ECTS Nositelj
Umijeće izvještavanja 4 Zlatko Herljević, mag. pol., predavač
Postavke i praksa tiskanih medija 4 Ružica Cigler, mag. pol., predavačica
Radijsko novinarstvo 5 Silvija Londero, univ. spec. pol., predavačica
Televizijsko novinarstvo 5 mr. sc. Morana Kasapović, predavačica
Engleski kao jezik medija 4 Svea Kršul, prof., predavačica
Društvena povijest medija i novinarstva 4 Tomislav Štuka, prof., predavač
Jezik medija i osnove publicističkog stila 4 dr. sc. Lana Hudeček, profesorica visoke škole

* Prikazani nastavni plan i program odnosi se na prvi i drugi semestar akademske godine 2020./21., odnosno vrijedi za studente koji u listopadu 2020. upišu prvu godinu studija. Nastavni plan i program za ostale semestre ostaje isti kao u ak.god. 2019./20.

 

Nastavni plan i program za ak.g. 2019./20.

1. semestar

Naziv predmeta P V S ECTS Nositelj
Obavezni predmeti
Suvremeni društveni sustavi 1 16 16   5 izv. prof. dr. sc. Hrvoje Klasić
Hrvatska jezična kultura 16 16   5 dr. sc. Lana Hudeček, profesorica visoke škole
Osnove komunikologije 16 16   5 dr. sc. Ivan Tanta, izvanredni profesor
Uvod u novinarstvo 16 16   6 Zlatko Herljević, mag. pol., predavač
Medijska industrija 16 16   5 Astrid Nox, prof., predavačica
Etičko i pravno reguliranje medija 16 16   4 Tomislav Štuka, prof., predavač
ukupno 96 96   30  

2. semestar

Naziv predmeta P V S ECTS Nositelj
Obavezni predmeti
Suvremeni društveni sustavi 2 – Moderne političke doktrine i postmoderno društvo 16 16   5 izv. prof. dr. sc. Hrvoje Klasić
Oblici komunikacije 16 16   5 Marija Slijepčević, univ.spec.oec., viši predavač
Osnove engleskog jezika za novinare 16 16   5 Svea Kršul, prof., predavačica
Umijeće izvještavanja 16 16   5 Zlatko Herljević, mag. pol., predavač
Postavke i praksa tiskanih medija 16 16   5 Ružica Cigler, mag. pol., predavačica
Uvod u elektroničke medije 16 16   5 Silvija Londero, univ. spec. pol., predavačica
ukupno 96 96 30  

3. semestar

Naziv predmeta P V S ECTS Nositelj
Obavezni predmeti
Teorija medija 30 30 0 5 Stanislav Bender, prof., predavač
Engleski kao jezik medija 30 30 0 5 Svea Kršul, prof., predavačica
Tematsko izvještavanje 30 30 0 5 Marija Slijepčević, univ.spec.oec., viši predavač
Pisanje u tisku 30 30 0 5 Ružica Cigler, mag. pol., predavačica
Radijsko novinarstvo 30 30 0 5 Silvija Londero, univ. spec. pol., predavačica
Uvod u digitalne i online medije 30 0 30 5 Stanislav Bender, prof., predavač
ukupno 180 150  30 30  

4. semestar

Naziv predmeta P V S ECTS Nositelj
Obavezni predmeti
Suvremeni društveni sustavi 3 30 0 30 5 izv. prof. dr. sc. Hrvoje Klasić
Osnove publicističkog stila 30 30 0 5 dr. sc. Lana Hudeček, profesorica visoke škole
Menadžment medija 30 30 0 5 doc. dr. sc. Franjo Maletić
Složene novinarske forme 30 30 0 5 Zlatko Herljević, mag. pol., predavač
Produkcijski procesi u elektroničkim medijima 30 30 0 5 mr. sc. Morana Kasapović, predavačica
Novi medijski narativi – novinarstvo 2.0 30 30 0 5 Stanislav Bender, prof., predavač
ukupno 180 150  30 30  

5. semestar

Naziv predmeta P V S ECTS Nositelj
Obavezni predmeti
Suvremeni društveni sustavi 4 – Suvremeni međunarodni odnosi 30 0 30 5 izv. prof. dr. sc. Hrvoje Klasić
Jezik medija 30 30 0 5 dr. sc. Lana Hudeček, profesorica visoke škole
Odnosi s javnošću 30 30 0 5 Marija Slijepčević, univ.spec.oec., viši predavač
Foto i video novinarstvo 30 30 0 5 Stanko Herceg, izvanredni profesor u umjetničkom području
Uređivanje u praksi 30 30 0 5 Zlatko Herljević, mag. pol., predavač
Istraživačko novinarstvo 30 30 0 5 Zlatko Herljević, mag. pol., predavač
ukupno 180 150  30 30  

6. semestar

Naziv predmeta P V S ECTS Nositelj
Obavezni predmeti
Izborni predmet 1       4  
Izborni predmet 2       4  
Izborni predmet 3       4  
Obavezna medijska praksa 0 0 120 10  
Završni rad 0 0 60 8  
ukupno     30  
Izborni predmeti
Filmski žanrovi 0 0 30 4 Astrid Nox, prof., predavačica
Sportsko novinarstvo 0 0 30 4 Jura Ozmec, prof., predavač
Televizijski novinar – voditelj 0 30   4 mr. sc. Morana Kasapović, predavačica
Radijski novinar – voditelj 0 30   4 Silvija Londero, univ. spec. pol., predavačica
Academic Writing 0 30   4 Svea Kršul, prof., predavačica
Oglašavanje i copywriting 0 30   4 Tomislav Štuka, prof., predavač

 

Novinarstvo